Главен (единствен) счетоводител

Компания

Описание

Главен (единствен) счетоводител


Изисквания:

- Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
- Опит над 3 години като главен счетоводител или друга ръководна счетоводна длъжност;
- Отлично познаване на НСС, МСС, данъчното и трудово законодателство в България;
- Познаване на нормативната уредба в областта на данъчното;
- Отлично владеене на MS Office (Word, Excel);
- Владеене на английски език на работно ниво;
- Комуникативни способности, отговорност, организираност, лоялност.


Основни отговорности:

- Осъществяване счетоводната и финансова политика на фирмата;
- Въвеждане на първични счетоводни документи;
- Издаване на фактури;
- Изготвяне на годишни приключвания;
- Изготвяне на периодични отчети за целите на ръководството;
- ТРЗ администриране на екип от 10 човека.

Населено място:

Област София

Вид работа:

Работно време:

Дата на публикуване:

19/04/2018

Номер на обявата:

49000014

Видяна:

3247

Име на офис:

 
 

Главен (единствен) счетоводител

Област София
19/04/2018
49000014
3247

Компания

Описание

Главен (единствен) счетоводител


Изисквания:

- Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
- Опит над 3 години като главен счетоводител или друга ръководна счетоводна длъжност;
- Отлично познаване на НСС, МСС, данъчното и трудово законодателство в България;
- Познаване на нормативната уредба в областта на данъчното;
- Отлично владеене на MS Office (Word, Excel);
- Владеене на английски език на работно ниво;
- Комуникативни способности, отговорност, организираност, лоялност.


Основни отговорности:

- Осъществяване счетоводната и финансова политика на фирмата;
- Въвеждане на първични счетоводни документи;
- Издаване на фактури;
- Изготвяне на годишни приключвания;
- Изготвяне на периодични отчети за целите на ръководството;
- ТРЗ администриране на екип от 10 човека.