Инспектор качество

Компания

Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше или средно техническо образование;
- Предишен опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
- Добра компютърна грамотност;
- Познаване на изискванията на ISO 9001 ще се счита за предимство.

Описание

Описание на длъжността:
- Осъществява контрол на качеството на производствения процес;
- Анализира несъответсвията и предлага корективни действия за подобрения;
- Следи за изпълнението на контролните планове на работните места;
- Калибрира измервателните средства и следи за сроковете на калибрация;
- Осъществява входящ/изходящ контрол и регистрира резултатите;
- Изготвя протоколи от измервания при внедряване на нови изделия в производството и управление на мостри;
- Прави необходимите замервания при стартиране на производство и го одобрява;
- Спазва всички свързани с Управление на качеството процедури, изисквани от стандартите на Качество – ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009.

Населено място:

Пловдив

Вид работа:

Постоянна

Работно време:

Пълен работен ден

Дата на публикуване:

19/10/2018

Номер на обявата:

170000073

Видяна:

396

Име на офис:

Perm

Вакантни места:

1
 
 

Инспектор качество

Пловдив
Постоянна
Пълен работен ден
19/10/2018
170000073
396
Perm
1

Компания

Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше или средно техническо образование;
- Предишен опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
- Добра компютърна грамотност;
- Познаване на изискванията на ISO 9001 ще се счита за предимство.

Описание

Описание на длъжността:
- Осъществява контрол на качеството на производствения процес;
- Анализира несъответсвията и предлага корективни действия за подобрения;
- Следи за изпълнението на контролните планове на работните места;
- Калибрира измервателните средства и следи за сроковете на калибрация;
- Осъществява входящ/изходящ контрол и регистрира резултатите;
- Изготвя протоколи от измервания при внедряване на нови изделия в производството и управление на мостри;
- Прави необходимите замервания при стартиране на производство и го одобрява;
- Спазва всички свързани с Управление на качеството процедури, изисквани от стандартите на Качество – ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009.