Мениджър автотранспорт

Компания

Висше образование;
- Опит на същата или подобна длъжност минимум две години;
- Удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари на територията на Република България;
- Свидетелство за управление на МПС, кат. В;
- Добра компютърна грамотност.

Описание

Планира ежедневно маршрути и графици за всички трансфери и доставки към клиенти на компанията, контролира и отчита изпълнението им;
- Изготвя заявки за транспорт към транспортни фирми, одобрени доставчици на Компанията, и проследява изпълнението им;
- Организира и контролира регистрацията и изпълнението на всички други законови изисквания относно транспортните средства и товарите;
- Контролира и проследява коректността при поддръжката и ремонтите на транспортните средства и анализира информацията за извършената работа;
- Проследява ежемесечно всички разходи по автомобилите и вместването им в бюджета;
- Изпълнява и други задачи, възложени от прекия ръководител, които са в съответствие с фирмената политика и действащата в страната нормативна уредба.

Населено място:

Пловдив

Вид работа:

Постоянна

Работно време:

Пълен работен ден

Дата на публикуване:

15/01/2019

Номер на обявата:

170000080

Видяна:

174

Име на офис:

Perm

Вакантни места:

1
 
 

Мениджър автотранспорт

Пловдив
Постоянна
Пълен работен ден
15/01/2019
170000080
174
Perm
1

Компания

Висше образование;
- Опит на същата или подобна длъжност минимум две години;
- Удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари на територията на Република България;
- Свидетелство за управление на МПС, кат. В;
- Добра компютърна грамотност.

Описание

Планира ежедневно маршрути и графици за всички трансфери и доставки към клиенти на компанията, контролира и отчита изпълнението им;
- Изготвя заявки за транспорт към транспортни фирми, одобрени доставчици на Компанията, и проследява изпълнението им;
- Организира и контролира регистрацията и изпълнението на всички други законови изисквания относно транспортните средства и товарите;
- Контролира и проследява коректността при поддръжката и ремонтите на транспортните средства и анализира информацията за извършената работа;
- Проследява ежемесечно всички разходи по автомобилите и вместването им в бюджета;
- Изпълнява и други задачи, възложени от прекия ръководител, които са в съответствие с фирмената политика и действащата в страната нормативна уредба.