Счетоводител/ТРЗ

Компания

Менпауър България е световен лидер в управлението на Човешките ресурси, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За наш партньор - компания, съсредоточена в сферата на туризма и търговията, търсим отговорен и мотивиран служител, който да се присъедини към счетоводния екип на компанията на позиция:

Счетоводител/ТРЗ

Описание

Отговорности и задължения:
Организира и разработва необходимата документация – трудови договори, длъжностни характеристики, вътрешни правила за организация, труд и работна заплата, правила за здравословни и безопасни условия на труд и други;
Ежедневно обработва общи счетоводни документи и прави текущи счетоводни справки и анализи;
Следи ежемесечно за падежите по застрахователните полици на автомобилите на компанията;
Съдейства на Финансовия мениджър с подготовката на документи при проверки от НАП;
Участва в инвентаризациите на обектите;
Изготвя текущи справки и сравнителни анализи по нареждане на Управителя.

Изисквания:
Завършено висше икономическо образование;
Познания и умения за прилагане на Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване, Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗДДФЛ, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
Релевантен опит – минимум 2 години;
Компютърни умения: MS Office, Business Navigator (предимство), Омекс (предимство);
Висока степен на аналитичност и самостоятелност, способност за вземане на решения, инициативност;
Отлични комуникационни и организационни умения, изпълнение на поетите ангажименти в срок.

Компанията предлага:
Дългосрочен трудов ангажимент и адекватно възнаграждение;
Динамична и енергична среда с висока степен за самостоятелност;
Отлична локация.


Ако отговаряте на посочените условия и тази позиция представлява интерес за вас, моля изпратете вашето актуално CV.

Благодарим Ви!

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.

Населено място:

Област София

Вид работа:

Постоянна

Работно време:

Дата на публикуване:

28/08/2020

Номер на обявата:

980000000432

Видяна:

93

Име на офис:

София

Вакантни места:

1
 
 

Счетоводител/ТРЗ

Област София
Постоянна
28/08/2020
980000000432
93
София
1

Компания

Менпауър България е световен лидер в управлението на Човешките ресурси, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За наш партньор - компания, съсредоточена в сферата на туризма и търговията, търсим отговорен и мотивиран служител, който да се присъедини към счетоводния екип на компанията на позиция:

Счетоводител/ТРЗ

Описание

Отговорности и задължения:
Организира и разработва необходимата документация – трудови договори, длъжностни характеристики, вътрешни правила за организация, труд и работна заплата, правила за здравословни и безопасни условия на труд и други;
Ежедневно обработва общи счетоводни документи и прави текущи счетоводни справки и анализи;
Следи ежемесечно за падежите по застрахователните полици на автомобилите на компанията;
Съдейства на Финансовия мениджър с подготовката на документи при проверки от НАП;
Участва в инвентаризациите на обектите;
Изготвя текущи справки и сравнителни анализи по нареждане на Управителя.

Изисквания:
Завършено висше икономическо образование;
Познания и умения за прилагане на Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване, Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗДДФЛ, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
Релевантен опит – минимум 2 години;
Компютърни умения: MS Office, Business Navigator (предимство), Омекс (предимство);
Висока степен на аналитичност и самостоятелност, способност за вземане на решения, инициативност;
Отлични комуникационни и организационни умения, изпълнение на поетите ангажименти в срок.

Компанията предлага:
Дългосрочен трудов ангажимент и адекватно възнаграждение;
Динамична и енергична среда с висока степен за самостоятелност;
Отлична локация.


Ако отговаряте на посочените условия и тази позиция представлява интерес за вас, моля изпратете вашето актуално CV.

Благодарим Ви!

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.