Търговски представител

Компания

Висше образование (компютърни системи и технологии или икономическа специалност);
- Умение за водене на преговори;
- Минимум две години търговски опит в продажбата на програмни продукти и системи;
- Ориентация към постигане на резултати;
- Много добра компютърна грамотност;
- Владеене на английски език – предимство;
- Шофьорска книжка и възможност за пътуване в поверения регион.

Описание

- Поддържа клиентската мрежа в поверения регион;
- Идентифицира нови потенциални клиенти и ги привлича за работа с компанията;
- Демонстрира задълбочени познания на предлаганите продукти и услуги;
- Отговаря за постигането на поставени цели за обем продажби;
- Подготвя документи и инструкции за използването на програмните продукти и системи;
- Установяване на трайни взаимоотношения с клиентите на компанията и инициатива за поддържане на контакти след реализиране на продажбата;
- Изготвя справки и отчети за извършената дейност.

Населено място:

Пловдив

Вид работа:

Постоянна

Работно време:

Пълен работен ден

Дата на публикуване:

04/01/2019

Номер на обявата:

170000079

Видяна:

382

Име на офис:

Perm

Вакантни места:

1
 
 

Търговски представител

Пловдив
Постоянна
Пълен работен ден
04/01/2019
170000079
382
Perm
1

Компания

Висше образование (компютърни системи и технологии или икономическа специалност);
- Умение за водене на преговори;
- Минимум две години търговски опит в продажбата на програмни продукти и системи;
- Ориентация към постигане на резултати;
- Много добра компютърна грамотност;
- Владеене на английски език – предимство;
- Шофьорска книжка и възможност за пътуване в поверения регион.

Описание

- Поддържа клиентската мрежа в поверения регион;
- Идентифицира нови потенциални клиенти и ги привлича за работа с компанията;
- Демонстрира задълбочени познания на предлаганите продукти и услуги;
- Отговаря за постигането на поставени цели за обем продажби;
- Подготвя документи и инструкции за използването на програмните продукти и системи;
- Установяване на трайни взаимоотношения с клиентите на компанията и инициатива за поддържане на контакти след реализиране на продажбата;
- Изготвя справки и отчети за извършената дейност.