услугизакандидати

Открити са 90 възможности за работа: погледнете всички налични оферти за работа, за да откриете най-добрата за Вас

Job description:

You will help pre-selected candidates to meet with university representatives. Your duties will be to guide the candidates through the platform before the meeting start. If necessary you will contact them to make sure they are ...
Публикувана на: 20/10/2020
 66
  1
Запазете
Ние предлагаме:
Заплащане: 5.00 лв нето на час;
Приятелска работна среда;
Въвеждащо обучение;
Работа на сменен режим.

Основни дейности:
Броене на стока, инвентаризация;
Пренареждане на стока.

Основни изисквания:
Навършени 18 години;
...
Публикувана на: 20/10/2020
 118
  1
Запазете
Job description:

The general responsibilities will be to support recruitment process, coordinate the process of payroll with the external consultant, fill in the books in the process to hire employees.Responsbilities:
provide assistanc...
Публикувана на: 20/10/2020
 55
  1
Запазете
Търговски представител

Основни отговорности:
Привличане на нови клиенти чрез директни продажби и популяризиране на предлаганите услугите,
Проучване на нуждите на клиентите и изготвяне на търговски оферти, сключване на договори за продажби;
...
Публикувана на: 20/10/2020
 49
  1
Запазете
Инженер-технолог / металургия /


Описание на дейността:
Отговаря за цялостната технология на производство, като гарантира необходимото качество;
Следи и контролира спазването на производствената технология, на технологичните и качествени па...
Публикувана на: 20/10/2020
 43
  1
Запазете
Електроинженер / металургия /

Описание на дейността:
Организира и ръководи производствената дейност на екипа, ангажиран за поддръжата и техническата изправност на електросъоръженията, електрическите уреди и кабелни мрежи, които се използват в...
Публикувана на: 20/10/2020
 34
  1
Запазете
Ръководител производствен участък

Отговорности :
Ръководи правилното протичане на производствените процеси;
Организира, планира, контролира и мотивира производствения екип за изпълнението на производствените задачи;
Следи за графиците...
Публикувана на: 20/10/2020
 40
  1
Запазете
Електроинженер

Описание на дейността:
Организира и ръководи производствената дейност на екипа, ангажиран за поддръжата и техническата изправност на електросъоръженията, електрическите уреди и кабелни мрежи, които се използват в производствена...
Публикувана на: 20/10/2020
 39
  1
Запазете
Инженер-технолог

Описание на дейността:
Отговаря за цялостната технология на производство, като гарантира необходимото качество;
Следи и контролира спазването на производствената технология, на технологичните и качествени параметри на произв...
Публикувана на: 20/10/2020
 35
  1
Запазете
Responsibilities
• Translate application storyboards, use cases, and web-page concept designs into functional and dynamic web applications
• Provide estimates of level of work effort and time for completion
• Develop good quality front-end code...
Публикувана на: 13/10/2020
 80
  1
Запазете