услугизакандидати

Открити са 71 възможности за работа: погледнете всички налични оферти за работа, за да откриете най-добрата за Вас

Ново
Описание на длъжността:
- Осъществява контрол на качеството на производствения процес;
- Анализира несъответсвията и предлага корективни действия за подобрения;
- Следи за изпълнението на контролните планове на работните места;
- Калибрира...
Публикувана на: 19/10/2018
  1
Запазете
Ново
Position Summary: Full responsibility for all calculations and Plant Controlling issues of the operations in Bulgaria. The ideal candidate must be a highly motivated individual with excellent financial & managerial skills and depth understandi...
Публикувана на: 19/10/2018
  1
Запазете
Ново
Отговорности и задължения:
- Изпълнение на производствени задачи, съгласно зададените поръчки;
- Работа с производственото оборудване и следване на работните инструкции;
- Спазване на изискванията за качество на продукцията.
Публикувана на: 19/10/2018
 1
  1
Запазете
Ново
Основните задължения са:
- съставяне и поддържане на личните досиета
- администриране на трудови договори и допълнителни споразумения
- изготвяне на служебни бележки, удостоверения, трудови книжки, справки и анализи за нуждите на персонала, рък...
Публикувана на: 19/10/2018
  1
Запазете
MAIN RESPONSIBILITIES:
Planning and implementation of the tasks from start to finish
Track ongoing projects and tasks’ deliverables using appropriate tools and report the progress to your colleagues
Keep a healthy communication with team member...
Публикувана на: 18/10/2018
 3
  1
Запазете
Отговорности:
Организиране на международни и вътрешни превози;
Организиране на товари, включително и групажни, по суша;
Осъществяване и поддържане на контакти с международни превозвачи и клиенти;
Договаряне на условия и цени с превозвачи и кл...
Публикувана на: 18/10/2018
 5
  1
Запазете
Отговорности и задължения:
Проучва, наблюдава и анализира пазарните тенденции и условия, потребителските нужди на клиентите, наличието на конкурентни стоки и услуги, нови продукти и доставчици;
Поддържа контакти и добри търговски взаимоотношения...
Публикувана на: 18/10/2018
 5
  1
Запазете
Основни отговорности:
Познаване особеностите и спецификите на измервателните инструменти в производствения участък;
Работа на металообработваща машина с ЦПУ;
Работа с чертежи;
Измерване и контрол на текущата продукция;
Работа с документация с...
Публикувана на: 18/10/2018
 4
  1
Запазете
Компанията предлага:
Добро стартово заплащане и периодични увеличения;
Добри условия на труд в модерна база;
Ваучери за Рожден ден и Коледа;
Стандартно работно време - от 9 до 18:00(пон. - пет.);
Коректни трудовоправни отношения.

Основни з...
Публикувана на: 18/10/2018
 8
  1
Запазете
Компанията предлага:
Допълнително здравно осигуряване;
Добри условия на труд в модерна база;
Ваучери за Рожден ден и Коледа;
Работа на смени;
Коректни трудовоправни отношения.

Основни задължения и отговорности;
Извършва товарене на стоки...
Публикувана на: 18/10/2018
 5
  1
Запазете