услугизакандидати

GemSeek


Immagine

За компанията

GemSeek Consulting е бутикова компания, специализирана в проучвания и анализи на пазара. Централният офис се намира в Амстердам, Холандия, но има офиси и в София и Близкия изток. Ние помагаме на клиентите ни да взимат информирани решения за техните бизнес стратегии, базирани на информация от задълбочени проучвания и анализи.