услугизакандидати

R&M


Immagine

За компанията

Райхле и Де-Масари (R&M) е сред 500-те най-големи дружества в Швейцария. То е производител на продукти за комуникационна инфраструктура, като освен швейцарските предприятия има заводи в Полша и България. Продажбите му през 2011 г. са на стойност 189,4 млн. швейцарски франка. Фирмата има практика да инвестира около 5% от приходите си в изследователска и развойна дейност, като има над 100 международни патента. Дружеството разполага със собствени търговски представителства в повече от 30 държави.
0 Длъжност в компания