Корпоративна Социална Отговорност

Корпоративна Социална Отговорност

Нашата визия е да бъдем лидери в създаването и предоставянето на иновативни решения и услуги, които дават възможност на клиентите ни да бъдат печеливши в непрекъснато променящата се работна среда.

Нашите ценности
 

Хората

Ние се интересуваме от хората и ролята на работата в техния живот. Уважаваме тяхната индивидуалност, вярваме в тях и ги подкрепяме, като им даваме възможност да постигнат своите цели както в професионалния, така и в личния живот. Ние помагаме на хората да развият своята кариера чрез добро планиране, обучение и консултиране. Отдаваме значимото на всеки един за нашия успех – на нашите служители, клиенти и кандидати. Насърчаваме и награждаваме успеха.

Знанието

Ние споделяме знанието, опита и ресурсите си, за да може всеки да разбира какво е важно днес и какво предстои в света на заетостта, за да знае как най-добре да действа утре. Ние слушаме активно и реагираме на тази информация с цел да подобрим своите взаимоотношения, решения и услуги. На база разбирането ни на световния трудов пазар, ние активно преследваме развитието и усвояването на най-добрите световни практики.

Иновациите

Ние сме лидери на пазара на труда. Не се страхуваме да сме иноватори, пионери и да вървим напред. Постоянно предизвикваме нормите, за да открием нови и по-добри начини на работа. Водим се от предприемаческия ни дух и бърза реакция. Ние поемаме риск, дори когато знаем, че процентът на успеваемост е малък, но никога не излагаме нашите клиенти на този риск.