работодатели

Manpower Business Solutions (MBS)

Менпауър предоставя множество услуги, които покриват цялата верига на човешкия капитал. От изготвянето на стратегия и прогнози, през привличане и предоставяне на точните ресурси до реализацията и управлението им. Активно помагаме на нашите клиенти да са успешни в променящия се работен свят, като поемаме отговорност за бизнес резултатите.

Нашите услуги Managed Business Solutions осигуряват новаторски, прогресивни, нетрадиционни препоръки за персонал и аутсорсинг, които бихте очаквали от един бизнес консултант. Менпауър предоставя предварително договорен брой специално обучени специалисти, докато се грижи за осигуряването на нужното оборудване като леки автомобили, компютри, телефони, инструменти и подобни, за да имате време да се фокусирате върху ключовите управленски процеси в компанията или да продължите да изпълнявате мениждърските си функции, като специфицирате и контролирате резултата. Портфолиото ни MBS включва и обединяващи и управленски услуги, предоставени от трети страни, които осигуряват ефективност, намалени разходи и отчетност, носейки отговорност за некреативните дейности и превръщайки свързаните разходи от фиксирани в променливи.