работодатели

Намиране работа на служители поради съкращаване на щата

Ние сме най-голямата компания в света, която се занимава с т.нар. аутплейсмънт или намиране на работа на служители поради съкращаване на щата.

Така помагаме на нашите клиенти да управляват по-добре човешката страна на промяната, като предлагаме положителна алтернатива за служителите, които вече не са подходящи за организацията.
Ние им помагаме да продължат напред, да придобият нови умения и да намерят нови възможности за работа.

Менпауър предлага пълна гама от услуги за промяна на професионалния път, като помага за стратегическото планиране, практическото изпълнение и приключване на процесите при смяна на работното място и кариера.

Нашите експерти работят с клиенти и индивидуални лица, като има помагат да преминат отвъд традиционните процеси на управление на промяната и човешките ресурси, помагайки на организациите да се възползват от промените, които се случват в тяхната индустрия и работна сила.