Аутсорсинг на подбора на персонал – какво трябва да търсите във вашия доставчик


Аутсорсинг на подбора на персонал – какво трябва да търсите във вашия доставчик

 

Надя Василева, управляващ директор, ManpowerGroup България

 

В миналото компаниите обръщаха внимание предимно на разходите, когато търсеха доставчик на изнесени услуги в областта на подбора на персонал или т.нар. Recruitment Process Outsourcing (RPO). Но когато светът започна да се възстановява от финансовата криза, новата икономическа реалност значително увеличи натиска върху търсенето и предлагането на таланти и работодателите започнаха да разбират, че успехът на партньорството с един RPO доставчик трябва да надскочи очакванията, базирани на традиционните модели за предоставяне на услуги за човешкия капитал. За да могат да взимат информирани крайни решения, днес иновативните бизнеси не търсят просто консултанти, а RPO стратези, които познават в детайли нуждите на пазара, флуктуациите на таланти, последните технологии за подбор на персонал и най-новите методи за събиране, обработка и анализ на данни.

Защо компаниите аутсорсват процеса на подбор на персонал? – Много организации продължават да изпитват огромни трудности да намерят нужните им служители поради недостига на таланти в световен мащаб и растящото търсене на специфични умения, които да отговорят на все по-големите изисквания за ефективност и продуктивност на работното място. Ето защо компаниите започнаха да се обръщат все по-често към експертни RPO доставчици, които да им помогнат да идентифицират и наемат правилните служители. Изпълнявайки функцията на вътрешен отдел за подбор на персонал, тези доставчици могат да предложат ценни познания за пазара и отделни индустриални сектори и да достигнат до търсените таланти, като междувременно подобрят качеството на привличане и наемане на служители, съкратят времето за попълване на свободните позиции и ограничат свързаните с целия процес разходи. Това са аспекти от процеса на подбора на персонал, които не са част от основния бизнес на организациите, но които много често се опитват да преборят сами. Изнасяйки функцията „Подбор на персонал“, те вече могат да отделят повече време и ресурси за стратегическите си бизнес дейности.

В днешната бизнес среда най-добрите RPO доставчици постигат резултати по два основни начина - използват Big Data и търсят таланти на микро ниво.

Big Data и подборът на таланти. Използването на Big Data не е само въпрос на управление на обема от кандидати за работа, въпреки че и това е от значение. Най-успешните работодатели ще намерят начин да се възползват от масивите цифрови данни (напр. социални и мобилни) и да ги проследят до източника, за да привлекат, наемат и задържат най-големите таланти. Затова добрият RPO доставчик трябва да има капацитет, който да не се ограничава до източниците на таланти.

Годишното проучване на ManpowerGroup за недостига на таланти показва, че през изминалата година цели 62% от работодателите в България са имали затруднения да запълнят своите свободни работни места, което е увеличение от 12% в сравнение с 2015 г. Трите най-големи предизвикателства пред компаниите в страната са били липсата на технически компетенции или твърди умения, липсата на достатъчно кандидати и липсата на компетенции за работното място или меки умения. Точният RPO доставчик трябва да може и да има капацитета да превъзмогне тези трудности, като анализира данните за работната сила и демографските фактори, за да прецени кои локации биха могли да предложат нужния талант с търсените квалификации, умения и опит и на каква цена.

Във време, когато специфичните умения са дефицитни и познатите стратегии и тактики за подбор на персонал вече не са достатъчни за привличането на най-добрите таланти, RPO доставчикът трябва да може да анализира и да действа според Big Data, за да набележи пазарите и секторите, в които да търси таланти, както и да разбира кандидатите - жeланията и нуждите, които ще ги привлекат към работодателя. Например доставчикът може да даде съвет за географските райони, където една организация да потърси технически кадри, или за най-подходящата локация за нейния нов кол център или производствена фабрика. Не на последно място компанията може да получи информация и за различните източници на таланти, на които би могла да разчита в бъдеще, ако планира да се разраства, като училища, университети, други индустрии и дори конкуренти.

Таргетиране на таланти на микро ниво. Детайлното познаване на пазра на труда като цяло не е достатъчно, за да се постигнат стратегически бизнес цели. Точният RPO доставчик трябва да знае и как да намери търсените хора и да събере данни за професионалния им опит, интереси и мотивация. Това е информацията, която позволява на RPO експерта да персонализира офертата си за работа и да мотивира кандидата да я приеме.

Нашите възможности в областта на изнесените услуги .

ManpowerGroup е новатор на глобалната сцена на изнесени услуги в областта на човешките ресурси, като помагаме на 400,000 клиенти в 80 държави да намерят таланта, от който се нуждаят. Решенията, които предлагаме в областта на подбора на таланти, са изцяло съобразени с индивидуалните нужди на нашите клиенти и включват всички аспекти на този процес – концептуализация на стъпките на подбор; намиране, интервюиране и оценка, пресяване и селектиране на кандидати; наемане и администриране на служители; въвеждане на нова позиция; стратегическо консултиране.

Еднаквият подход за намирането на таланти не е модел, който води до положителни резултати от подбора на персонал, и организациите, които продължават да следват тази стратегия, няма да могат да достигнат до уменията, от които имат нужда. За да са конкурентоспособни и да могат да привличат, наемат и задържат най-добрите кандидати, компаниите трябва да изискват повече от своя доставчик. Вместо да бъде просто продължение на вътрешния отдел „Човешки ресурси“, RPO доставчикът трябва да действа като стратегически партньор, който работи рамо да рамо със своя клиент и му предоставя както последните новости от пазара на труда, така и правилното количество таланти с нужните умения, отговаряйки на предизвикателствата на пазара в реално време.

 

 

За ManpowerGroup

ManpowerGroup ® (NYSE:MAN) е световният експерт в областта на работната сила, създаващ новаторски решения за човешкия капитал от близо 70 години. Като специалисти в областта ние ежедневно намираме смислена реализация на над 600 000 мъже и жени с широк спектър умения и в най-различни браншове.Чрез фамилията от брандове на ManpowerGroup –Manpower ®, Experis ®, Right Management ® и ManpowerGroup ® Solutions, помагаме на повече от 400 000 клиенти в 80 страни да намерят решение за критично важните си потребности от таланти, като осигуряваме комплексни решения за откриването, управлението и развитието им. През 2016 г. за шеста поредна година ManpowerGroup е отличена като една от най-етичните компании в света, както и една от най-уважаваните фирми в класирането на списание Fortune, с което затвърждаваме позицията си на марката, ползваща се с най-голямо доверие и уважение в бранша. Вижте как ManpowerGroup прави човешки възможното зареждане с таланти: www.manpowergroup.com

За ManpowerGroup България

ManpowerGroup България заема една от лидерските позиции на българския пазар в решенията за временни и постоянни назначения. Тя е част от ManpowerGroup - световният лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал, който създава и предоставя ключово значими решения, които помагат на клиентите да постигнат бизнес целите си и да повишат своята конкурентоспособност. С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна. ManpowerGroup България предоставя на организациите в страната разнообразна палитра от стратегически решения в сферата на човешките ресурси от 9 години насам, работейки с компании от всички индустриални сектори, за да им помогне да са успешни. В Човешката ера, когато талантът замести достъпа до капитал като ключов различителен фактор за конкурентоспособност, ManpowerGroup България изгражда бранда си чрез своята богата база от таланти, осигурявайки на клиентите бърз достъп до хората, от които имат нужда. ManpowerGroup България създава силни връзки между организациите и талантите, от които се нуждаят, за да засилят своята конкурентоспособност и да отключат потенциала на своите служители. Създавайки такива мощни връзки, ние подпомагаме всички да постигнат повече, отколкото са мечтали, и по този начин зареждаме пазара на труда.www.manpower.bg