работодатели

Оценка и подбор на персонал

Ние предлагаме широка гама от тестове за оценка на уменията на кандидатите, за да сме сигурни в доброто стиковане на клиента със служителя.

Процесът на подбор стана изключително времеемък, тъй като работодателите са буквално потопени в кандидати за работа, които стигат до тях през интернет портали и агенции за персонал.

Независимо дали целият процес на подбор е аутсорснат на Менпауър или само една част от него, това дава възможност на отдел "Човешки ресурси" да се фокусира върху други, по-стратегически цели, като знае, че може да разчита на нас да намерим точните хора – когато и където се нуждаят от тях.Менпауър намира най-добрите кандидати, което ви помага да увеличите своята гъвкавост и производителност – единични служители, екипи на пълно или непълно работно време, постояннен или временен персонал.Бързо и когато имате нужда те да се впишат във вашата организационна структура и култура. Можем да предоставим краткосрочна или дългосрочна помощ, като ви даваме възможност да сте достатъчно гъвкави, когато наемате или съкращавате персонал според бизнес нуждите ви.