счетоводител

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 5 възможности за работа за счетоводител: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Оперативен счетоводител

От Вас очакваме:

- Висше образование –Счетоводство и контрол, Финанси или друга подходяща специалност;
- Опит на същата позиция-минимум 1 година;
- Отговорност и професионално отношение към работата;
- Отлична ком...
Публикувана на: 24/07/2017
 10
  1
Запазете
Оперативен счетоводител

Изисквания:
• Висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол” и/или „Финанси” са предимство;
• Минимум 2 /две/ години стаж по специалността и професионален опит в областта на финансово-счетоводната...
Публикувана на: 03/07/2017
 64
  1
Запазете
От Вас очакваме:

- Висше образование –Счетоводство и контрол, Финанси или др.близка специалност;
- Опитът на същата или близка позиция ще се счита за голямо предимство;
- Отговорност и професионално отношение към работата;
- Много добро нив...
Публикувана на: 30/06/2017
 107
  1
Запазете
Основна роля на позицията: Управлява дейността на финансово-счетоводния отдел и паричните потоци на компания от бързооборотния сектор, съгласно финансовата политика и българските счетоводните стандарти.


Задължения и отговорности:

Планира...
Публикувана на: 20/06/2017
 112
  1
Запазете
Старши счетоводител

Отговорности:
Отговаря за осчетоводяване на ДДС за месеца, като съответно изготвя и подава декларациите по ДДС и Интрастат към ТД на НАП
Осъществява текуща счетоводна работа по първични и разчетни документи
Прави анализ н...
Публикувана на: 13/06/2017
 152
  1
Запазете