Обяви за работа

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 93 възможности за работа: погледнете всички налични оферти за работа, за да откриете най-добрата за Вас

Requirements:
- Diploma/Degree in Aviation Equipment And Technologies, Mechanical Engineering, Industrial - Engineering or equivalent;
- Several years of professional experience in project management and start-up activities;
- Fluent Englis...
Публикувана на: 13/11/2018
 26
  1
Запазете
Изисквания:
- Висше образование, специалност Машиностроене, Мехатроника, Автоматика, Индустриално инженерство или подобни;
- Отлично владеене на Английски език ( писмено и говоримо);
- Опит с техническа документация и 2D технически чертежи;...
Публикувана на: 09/11/2018
 29
  1
Запазете
Requirements:
Bachelor degree or above, majoring in Engineering;
Minimum 2 years of engineering experience and experience in managing a team of people;
Familiar with Lean Manufacturing, Kaizen and systematic problem solving methodology - 6 Sigm...
Публикувана на: 06/11/2018
 30
  1
Запазете
Описание на длъжността:
- Подготвя и изработва шлосерски детайли и възли;
- Извършва измервания, монтаж и демонтаж;
- Следи за точността на изработените детайли и за спазване на технологията;
- Носи отговорност за качествено и навременно изпъ...
Публикувана на: 30/10/2018
 46
  1
Запазете
Изисквания:
- Средно/висше техническо образование (механикa, електромеханика или сходна);
- Квалификация в областта на електротехниката или механиката;
- Oпит в производствено предприятие като оператор на автоматична поточна линия;
- Правоспо...
Публикувана на: 30/10/2018
 38
  1
Запазете
Изисквания:
- Средно специално образование – автоматизация на производството, електроника, микропроцесорни системи;
- Опит не се изисква;
- Познания по механика се счита за предимство – умение за разчитане на ел.схеми;
- Компютърна грамотност;...
Публикувана на: 23/10/2018
 58
  1
Запазете
Описание на длъжността:
- Осъществява контрол на качеството на производствения процес;
- Анализира несъответсвията и предлага корективни действия за подобрения;
- Следи за изпълнението на контролните планове на работните места;
- Калибрира...
Публикувана на: 19/10/2018
 90
  1
Запазете
Position Summary: Full responsibility for all calculations and Plant Controlling issues of the operations in Bulgaria. The ideal candidate must be a highly motivated individual with excellent financial & managerial skills and depth understandi...
Публикувана на: 19/10/2018
 72
  1
Запазете
Отговорности и задължения:
- Изпълнение на производствени задачи, съгласно зададените поръчки;
- Работа с производственото оборудване и следване на работните инструкции;
- Спазване на изискванията за качество на продукцията.
Публикувана на: 19/10/2018
 116
  1
Запазете
Основните задължения са:
- съставяне и поддържане на личните досиета
- администриране на трудови договори и допълнителни споразумения
- изготвяне на служебни бележки, удостоверения, трудови книжки, справки и анализи за нуждите на персонала, рък...
Публикувана на: 19/10/2018
 77
  1
Запазете