Обяви за работа

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 52 възможности за работа: погледнете всички налични оферти за работа, за да откриете най-добрата за Вас

Основни отговорности:

- Осигурява безпроблемното функциониране на машините и оборудването в компанията;
- Отговаря за правилната настройка и експлоатация на машините в производството;
- Планира и организира ремонт на машините и оборудванет...
Публикувана на: 30/12/2020
 97
  1
Запазете
Роля и отговорности:

- Разработва и прилага пазарни стратегии относно продажбите в страната и чужбина.
- Контролира плана за продажби според заложените цели и фирмена политика.
- Поддържа пряк контакт и развива търговските отношения с ключо...
Публикувана на: 29/12/2020
 221
  1
Запазете
WordPress Team Lead

You will:
– Create and maintain multiple themes for various projects
– Use various API Implementations on our projects
– Follow an Agile Software development process
– Follow best practices (Recommendations are taken un...
Публикувана на: 04/12/2020
 269
  1
Запазете
Основните отговорности:

- Следи за правилното прилагане на технологията на производство.
- Активно участва в създаването на нови технологии и следи за въвеждането им в производството.
- Извършва контрол върху изпълнението на поръчките.
- Ан...
Публикувана на: 25/11/2020
 178
  1
Запазете
Main responsibilities:
- Support the daily office activities of the sales team;
- Maintain relationship with clients (mainly based in UK) – answer the phone, respond to customer e-mails.
- Arrange deliveries with customers and suppliers;
- ...
Публикувана на: 25/11/2020
 154
  1
Запазете
REMOTE Business Analyst

Responsibilities:

Communicate with clients to gain an in-depth understanding of their business, processes, and services

- Lead business analysis activities during project definition sessions and take high-level b...
Публикувана на: 19/11/2020
 241
  1
Запазете
От вас очакваме:

- Висше техническо образование – спец. Машинен инженер;
- Предходен практически опит в областите машиностроене, електротехника. Опит в инженерното проектиране и изпитването на машини;
- Познания и опит в работата със специ...
Публикувана на: 19/11/2020
 159
  1
Запазете
Front-End Developer


Main Responsibilities:

Design and configuration of new "ready2go" solutions based on SharePoint and Office 365
Functional expansion of existing, SharePoint-based "ready2go" solutions
Cooperation with the responsible p...
Публикувана на: 19/11/2020
 118
  2
Запазете
QA Automation Engineer - Remote

Responsibilities:

Write and maintain automated functional tests with Java/C#/Groovy and Selenium WebDriver
Develop functional and regression automation code from test case requirements
Execute, track and r...
Публикувана на: 19/11/2020
 223
  3
Запазете
Ruby on Rails Developer REMOTE

Responsibilities:

Develop web business solutions based on Ruby on Rails technologies
Communicate frequently with expert personnel and subject matter experts
Review business requirements and functional desig...
Публикувана на: 19/11/2020
 179
  1
Запазете