Варна

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 3 възможности за работа за Варна: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Естество на работата:
Създава и поддържа клиентска мрежа в повереният регион и работи в посока увеличаване на продажбите;
Провежда маркетингови кампании;
Консултира клиентите и ги запознава с продуктите на компанията;
Води преговори и сключва...
Разстояние: 0.4 km
Публикувана на: 14/05/2019
 43
  1
Запазете
Основните отговорности включват:
Планиране, организиране, изпълнение и проследяване на маркетинговата дейност в компанията;
Изготвяне на маркетингов план и бюджет;
Работа по правилното позициониране на компанията на пазара;
Развитие и управлен...
Разстояние: 0.4 km
Публикувана на: 14/05/2019
 26
  1
Запазете
Основни отговорности:
Отговаря за всички процеси свързани с изпитвания, лабораторни анализи и окачествяване на зърнени и маслодайни култури по различни показатели в лабораторията;
Отговаря за правилно и точно изпълнение на методите за анализ и к...
Разстояние: 28.7 km
Публикувана на: 14/05/2019
 26
  1
Запазете