Велико Търново

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 3 възможности за работа за Велико Търново: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Основни отговорности:
Полагане на грижи за дете(момиче на 12 години) със специални нужди;
Придружаване до училище, до места с външни занимания, разходки;
Занимание вкъщи с игри и учебни помагала.

Изисквания за длъжността:
Педагогическо обра...
Разстояние: 0.9 km
Публикувана на: 08/04/2019
 43
  1
Запазете
Основни функции и задължения:
Осъществява ремонти и профилактични работи на оборудването и инфраструктурата на дружеството, като поддържа информационната база данни на машините и съоръженията;
Участва при изготвяне на планове за поддръжка и ремо...
Разстояние: 0.9 km
Публикувана на: 08/04/2019
 28
  1
Запазете
Основни функции и задължения:
Организира, контролира и координира работата на подчинените си като носи отговорност за точното и професионално изпълнение на задълженията им.
Отговаря за изпълнението на плана за производството по всички показатели...
Разстояние: 0.9 km
Публикувана на: 08/04/2019
 38
  1
Запазете