Искър

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 63 възможности за работа за Искър: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Job description:

Develops and maintains a system for collecting and processing the information received on all adverse reactions arising from the application of veterinary medicinal products
Prepares and updates the reports on the vete...
Разстояние: 13.1 km
Публикувана на: 19/10/2018
 59
  1
Запазете
Изисквания:

- Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
- Минимум 3 години опит като Заместник главен счетоводител или Главен счетоводител;
- Много добро познаване на действащото трудово, данъчно и осигу...
Разстояние: 14.0 km
Публикувана на: 19/10/2018
 55
  1
Запазете
Основни задължения:

- запитвания до застрахователни компании;
- промени по съществуващи застрахователни договори;
- обратна връзка с клиенти;
- работа с база данни, анализ на баланси,справки в Excel;
- офис съпорт (организиране на пътувания...
Разстояние: 14.0 km
Публикувана на: 19/10/2018
 51
  1
Запазете
Основни задължения:

- ежедневни офис функции;
- контакт с колеги и клиенти на компанията;
- организиране на работни срещи и др.;
- офис съпорт и координация.

Изисквания:

- опит - минимум 1-2 години;
- английски език – много добро ниво...
Разстояние: 14.0 km
Публикувана на: 19/10/2018
 94
  1
Запазете
Успешният кандидат е проактивен професионалист, с добри комуникационни и презентационни умения и опит в развитието на продуктови линии. Ако динамичната работна атмосфера е мотивираща за Вас и притежавате предприемаческия дух, то това е точното мяс...
Разстояние: 14.0 km
Публикувана на: 19/10/2018
 102
  1
Запазете
Успешният кандидат е опитен, проактивен професионалист, с отлични комуникационни и презентационни умения и експертиза в създаването и развитието на медицински центрове.

Основни задължения:

Развитие и управление на медицинския център
...
Разстояние: 14.0 km
Публикувана на: 19/10/2018
 57
  1
Запазете
The successful candidate is a passionate and proactive sales person with outstanding communication & presentation skills, who has inherent business flair and a goal-driven approach in the sphere of clinical sales.

Responsibilities:

P...
Разстояние: 14.0 km
Публикувана на: 19/10/2018
 55
  1
Запазете
Job Responsibilities:

Performing quantitative and qualitative analyses of current challenges in the pharmaceutical and related industries
Creating models, reports, presentations and other client deliverables
Extract, analyze and p...
Разстояние: 14.0 km
Публикувана на: 19/10/2018
 84
  1
Запазете
The successful candidate is a passionate and proactive self-motivated professional with outstanding communication & presentation skills, who has inherent customer-oriented and a goal-driven approach. If you are willing to travel and you have a...
Разстояние: 14.0 km
Публикувана на: 19/10/2018
 60
  1
Запазете
Задължения и отговорности:
• Планиране и организиране на маркетингови проучвания и анализи относно: конкурентни продукти, политики и стратегии на конкурентите; позициониране на пазара и идентифициране на пазарни ниши; идентифициране и анализ на ...
Разстояние: 14.0 km
Публикувана на: 19/10/2018
 88
  1
Запазете