Пловдив

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 14 възможности за работа за Пловдив: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Основни отговорности:

- Работи с различни видове инструменти, уреди, оборудване и техника;
- Извършва периодична и превантивна поддръжка;
- Извършва ежедневни ремонтни дейности и планирани ремонти;
- Участва в електрически превключвания;
- ...
Разстояние: 1.0 km
Публикувана на: 13/11/2020
 45
  1
Запазете
Основни отговорности:
- Приемане и окачествяване на дървесина и биогориво;
- Обработване на документи, съпровождащи доставката;
- Водене на отчетност за приетата, складирана и вложена в производството дървесина и биогориво на хартиен носител и ...
Разстояние: 1.0 km
Публикувана на: 13/11/2020
 50
  1
Запазете
Описание на длъжността:

• Поддържа в изправност машините за производство и пакетиране;
• Осъществява контрол за правилната експлоатация на възложеното му оборудване, своевременно извършване на превантивни дейности за недопускане на повреди;
•...
Разстояние: 1.0 km
Публикувана на: 10/11/2020
 56
  1
Запазете
Are you looking for new opportunity to start your professional development?

For one of our clients, a global technology leader that designs, develops and supplies a broad range of semiconductor and infrastructure software solutions, we are look...
Разстояние: 1.0 km
Публикувана на: 21/08/2019
 934
  1
Запазете