Шумен

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 3 възможности за работа за Шумен: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Основни отговорности:
- Активно планира и организира всички дейности, свързани с провеждането на полеви опити с продуктите на компанията в съответствие със зададените времеви рамки и бюджет;
- Участва в сеитбата на културите и наблюдава и про...
Разстояние: 1.0 km
Публикувана на: 22/03/2018
 144
  1
Запазете
Изисквания за позицията:
- Образование с релевантен технически профил (висше или средно);
- Практически опит на позиция, свързана с ремонт на строителна и подемна техника или подобни машини– мин. 1 година.
- Способност за работа с каталози и ...
Разстояние: 1.0 km
Публикувана на: 22/03/2018
 129
  1
Запазете
Успешният кандидат притежава:

- Търговски опит в областта на търговията с продукти и услуги в селското стопанство – мин 2 години;
- Висше образование – в областта на селското стопанство или друг релевантен икономически или технически профил;...
Разстояние: 1.0 km
Публикувана на: 26/02/2018
 211
  1
Запазете