Обяви за работа

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 85 възможности за работа: погледнете всички налични оферти за работа, за да откриете най-добрата за Вас

Техник - Монтажник на ел. табла / Редовна смяна /

Вашите задължения включват:
Монтаж на електрически табла;
Работа с ел.схеми и техническа документация;
Отстраняване на неизправности;
Бързо, точно и правилно изпълняване на възложените за...
Публикувана на: 13/11/2020
 48
  1
Запазете
Инженер проекти, част "електро"


Основни задължения и отговорности за длъжността:
Отговаря за остойностяването на СМР дейности и комплексни проекти по запитвания от клиенти;
Изготвя спецификации и заявки за материали, следи за своевременното...
Публикувана на: 13/11/2020
 46
  1
Запазете
Основни отговорности:

- Поддържа в изправност машините и съоръженията;
- Следи за нормалната работа на съоръженията по Автоматизация;
- Извършва профилактични ремонти на КИП и А оборудването;
- Своевременно отстранява повреди и аварии по вре...
Публикувана на: 13/11/2020
 47
  1
Запазете
Основни отговорности:

- Зарежда суровини в производствената линия;
- Наблюдава производствения процес ;
- Проверява и почиства сита и помпи, като спазва всички правила за безопасност и ползва лични предпазни средства;
- Почиства производстве...
Публикувана на: 13/11/2020
 59
  1
Запазете
Основни отговорности:

Работи с информационно-регистриращите системи;
Извършва измерване на основните електрически величини;
Следи за трансформирането, преноса и разпределението на електрическата енергия в зона Енергии и регенерация на химикал...
Публикувана на: 13/11/2020
 50
  1
Запазете
Основни отговорности:

- Работи с различни видове инструменти, уреди, оборудване и техника;
- Извършва периодична и превантивна поддръжка;
- Извършва ежедневни ремонтни дейности и планирани ремонти;
- Участва в електрически превключвания;
- ...
Публикувана на: 13/11/2020
 45
  1
Запазете
Основни отговорности:
- Приемане и окачествяване на дървесина и биогориво;
- Обработване на документи, съпровождащи доставката;
- Водене на отчетност за приетата, складирана и вложена в производството дървесина и биогориво на хартиен носител и ...
Публикувана на: 13/11/2020
 50
  1
Запазете
Изисквания за позицията:

- Висше образование – Химия;Преработка на пластмаси или сходна специалност;
- Минимум 3 години опит в производствено предприятие;
- Опит в голяма фирмена структура би се считал за предимство;
- Отлични умения за пл...
Публикувана на: 12/11/2020
 84
  1
Запазете
Основни задължения и отговорности:

- Осъществяване на регулярни посещения на животновъдните ферми в региона и извършване на консултации относно правилното хранене на животните;
- Активно участие и подпомагане работата на търговският екип – пр...
Публикувана на: 12/11/2020
 68
  1
Запазете
Основни задължения и отговорности:

- Развиване на клиентската мрежа в повереният регион;
- Осъществяване на регулярни посещения на животновъдните ферми;
- Създаване и поддържане на контакти с животновъдите в региона;
- Проследяване на налич...
Публикувана на: 12/11/2020
 61
  1
Запазете