инженер

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 5 възможности за работа за инженер: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Тест-инженер

Отговорностите:
Ще осъществявате качествен контрол и тестване на готови електрически табла;
Ще работите с техническа документация – електрически схеми и чертежи;
Ще осъществявате високоволтови тест изпитания;
Ще провеждате про...
Публикувана на: 22/02/2018
 79
  1
Запазете
Конструктор/Механичен дизайнер


Основни задължения за позицията:
Да работи по проекти, скици и технически задания;
Да изготвя принципни схеми за свързване на отделните детайли;
Работи по усъвършенстване на вече съществуващи конструкции и д...
Публикувана на: 21/02/2018
 58
  1
Запазете
Отговорности и задължения:
- Разработва, проектира и създава триизмерни модели на разработваните изделия;
- Предлага технически решения при определяне на себестойността и срока на изработка на крайното изделие;
- Създава необходимата конструк...
Публикувана на: 31/01/2018
 105
  1
Запазете
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Обработване на конструктивни задачи в рамките на проекти и/или отделни конструкции;
∙ Конструиране на детаили за измервателни уреди, трансформатори и електронни изделия;
∙ Създаване на съответната конструкторска докумен...
Публикувана на: 26/07/2017
 310
  1
Запазете
Основни задължения и отговорности:
∙ Отговаря за реализирането на конкретни проекти на фирмата;
∙ Поддържа машини и ел. инсталации;
∙ Изготвя отчет за превантивна поддръжка;
∙ Следи за безопасността.

Изисквания към кандидатите
∙ Висше елек...
Публикувана на: 26/07/2017
 306
  1
Запазете