инженер

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 6 възможности за работа за инженер: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Основните отговорности за позицията включват:

- Конструиране на машини, сглобени единици и детайли;
- Конструиране на технологична екипировка;
- Разработените на технологични документи – инструкции, операционни схеми, ръководства за работа;...
Публикувана на: 09/05/2018
 40
  1
Запазете
Инженер - конструктор.

Основни отговорности:

- проверява готови проекти и ги подготвя за пускане в производство;
- изготвя детайлни проекти, скици и технически задания;
- работи по усъвършенстване на вече съществуващи модели с цел подобря...
Публикувана на: 02/04/2018
 192
  4
Запазете
Изисквания за позицията:
- Образование с релевантен технически профил (висше или средно);
- Практически опит на позиция, свързана с ремонт на строителна и подемна техника или подобни машини– мин. 1 година.
- Способност за работа с каталози и ...
Публикувана на: 22/03/2018
 129
  1
Запазете
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Обработване на конструктивни задачи в рамките на проекти и/или отделни конструкции;
∙ Конструиране на детаили за измервателни уреди, трансформатори и електронни изделия;
∙ Създаване на съответната конструкторска докумен...
Публикувана на: 26/07/2017
 441
  1
Запазете
Основни задължения и отговорности:
∙ Отговаря за реализирането на конкретни проекти на фирмата;
∙ Поддържа машини и ел. инсталации;
∙ Изготвя отчет за превантивна поддръжка;
∙ Следи за безопасността.

Изисквания към кандидатите
∙ Висше елек...
Публикувана на: 26/07/2017
 513
  1
Запазете
Изисквания:

- Висше техническо образование – Машинен инженер,Инженер Автоматизация, Строителен инженер, ОВК инженер или други сходни специалности;
- Минимум 2 години опит на същата или подобна позиция;
- Умения за разработване и четене на т...
Публикувана на: 12/04/2017
 662
  3
Запазете