инженер

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 3 възможности за работа за инженер: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Основните отговорности за позицията включват:

- Конструиране на машини, сглобени единици и детайли;
- Конструиране на технологична екипировка;
- Разработените на технологични документи – инструкции, операционни схеми, ръководства за работа;...
Публикувана на: 09/05/2018
 172
  1
Запазете
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Обработване на конструктивни задачи в рамките на проекти и/или отделни конструкции;
∙ Конструиране на детаили за измервателни уреди, трансформатори и електронни изделия;
∙ Създаване на съответната конструкторска докумен...
Публикувана на: 26/07/2017
 547
  1
Запазете
Основни задължения и отговорности:
∙ Отговаря за реализирането на конкретни проекти на фирмата;
∙ Поддържа машини и ел. инсталации;
∙ Изготвя отчет за превантивна поддръжка;
∙ Следи за безопасността.

Изисквания към кандидатите
∙ Висше елек...
Публикувана на: 26/07/2017
 625
  1
Запазете