инженер

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 6 възможности за работа за инженер: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

От вас очакваме:

- Висше техническо образование – спец. Машинен инженер;
- Предходен практически опит в областите машиностроене, електротехника. Опит в инженерното проектиране и изпитването на машини;
- Познания и опит в работата със специ...
Публикувана на: 19/11/2020
 36
  1
Запазете
Инженер в производство / без опит /

Имате завършено Инженерно образование?
Свободно владеете английски език?
Желаете да се развивате в голяма международна компания?
Търсите стабилен работодател, който да Ви предложи цялостно обучение и непо...
Публикувана на: 13/11/2020
 53
  1
Запазете
Инженер проекти, част "електро"


Основни задължения и отговорности за длъжността:
Отговаря за остойностяването на СМР дейности и комплексни проекти по запитвания от клиенти;
Изготвя спецификации и заявки за материали, следи за своевременното...
Публикувана на: 13/11/2020
 34
  1
Запазете
Описание на длъжността:

• Поддържа в изправност машините за производство и пакетиране;
• Осъществява контрол за правилната експлоатация на възложеното му оборудване, своевременно извършване на превантивни дейности за недопускане на повреди;
•...
Публикувана на: 10/11/2020
 46
  1
Запазете
Основни функции:
- Организира и оказва съдействие при смяна на асортимент;
- Контролира изпълнението на системата за планови ремонти;
- Заявява и следи наличността на необходимите резервни части за поддържането на машините и съоръженията;
- По...
Публикувана на: 03/11/2020
 71
  1
Запазете
Описание на дейността:
Въвежда ежедневни инженерни дейности в процеса на производство;
Подпомага разработването на нови продукти;
Гарантира производителността на промишлените процеси;
Отговаря за възложените му производствени линии;
Съз...
Публикувана на: 03/11/2020
 57
  1
Запазете