мениджър търговия

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 3 възможности за работа за мениджър търговия: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Роля и отговорности:

- Разработва и прилага пазарни стратегии относно продажбите в страната и чужбина.
- Контролира плана за продажби според заложените цели и фирмена политика.
- Поддържа пряк контакт и развива търговските отношения с ключо...
Публикувана на: 29/12/2020
 221
  1
Запазете
Main responsibilities:
- Support the daily office activities of the sales team;
- Maintain relationship with clients (mainly based in UK) – answer the phone, respond to customer e-mails.
- Arrange deliveries with customers and suppliers;
- ...
Публикувана на: 25/11/2020
 154
  1
Запазете
Основни задължения и отговорности:

- Развиване на клиентската мрежа в повереният регион;
- Осъществяване на регулярни посещения на животновъдните ферми;
- Създаване и поддържане на контакти с животновъдите в региона;
- Проследяване на налич...
Публикувана на: 12/11/2020
 140
  1
Запазете