счетоводител

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 4 възможности за работа за счетоводител: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

АДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

-Обработка на разходни и банкови документи, текущо счетоводно отчитане на стопанските операции, изготвяне на фактури
- Контактуване с държавни финансови институции
- Работа със счетоводен софтуер
- Архивиране, подре...
Публикувана на: 27/04/2018
 73
  1
Запазете
Основни задължения и отговорности:
- Отговаря за цялостната счетоводна дейност на компанията, ръководи работата на оперативните счетоводители;
- Контролира подаването на данъчни декларации и справки, статистически отчети, отчети за БНБ и други д...
Публикувана на: 19/04/2018
 102
  1
Запазете
Главен (единствен) счетоводител


Изисквания:

- Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
- Опит над 3 години като главен счетоводител или друга ръководна счетоводна длъжност;
- Отлично познаване на Н...
Публикувана на: 19/04/2018
 88
Запазете
От Вас очакваме:

- Висше образование –Счетоводство и контрол, Финанси или друга подходяща специалност;
- Опит на същата позиция-минимум 1 година;
- Отговорност и професионално отношение към работата;
- Отлична компютърна грамотност;
- Добр...
Публикувана на: 08/11/2017
 289
  1
Запазете