счетоводител

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 4 възможности за работа за счетоводител: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Изисквания за заемане на позицията:
- Опит - минимум 1г ;
- Желание и мотивация за работа в областта на счетоводството и финансите;
- Умения/познания за водене на цялостно счетоводство;
- Отговорност към поставените задачи;
- Добро ниво на ан...
Публикувана на: 20/01/2020
 11
  1
Запазете
Счетоводител

Основни задължения:
Систематизирана подредба на оперативна счетоводна документация;
Изготвяне на първични счетоводни документи;
Обработка и осчетоводяване на финансово-счетоводни документи;
Изготвяне на дневници и декларации по...
Публикувана на: 14/01/2020
 188
  1
Запазете
Задължения:
Следи за постъпления по банковите сметки;
Контролира входящите плащания;
Изготвя справки с наличностите по банкови сметки;
Осигурява своевременно и правилно регистриране на счетоводните операции свързани с предлаганата услуга;
Със...
Публикувана на: 05/04/2019
 729
  1
Запазете
Главен (единствен) счетоводител


Изисквания:

- Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
- Опит над 3 години като главен счетоводител или друга ръководна счетоводна длъжност;
- Отлично познаване на Н...
Публикувана на: 19/04/2018
 2575
Запазете