счетоводител

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 2 възможности за работа за счетоводител: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Изисквания:

- Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
- Минимум 3 години опит като Заместник главен счетоводител или Главен счетоводител;
- Много добро познаване на действащото трудово, данъчно и осигу...
Публикувана на: 19/10/2018
 55
  1
Запазете
Главен (единствен) счетоводител


Изисквания:

- Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
- Опит над 3 години като главен счетоводител или друга ръководна счетоводна длъжност;
- Отлично познаване на Н...
Публикувана на: 19/04/2018
 1038
Запазете