счетоводител

Открийте подходяща възможност за работа сред нашите обяви.

Открити са 5 възможности за работа за счетоводител: погледнете всички налични оферти за работа, за да открие най-добрата за Вас.

Основни отговорности:

- Организира, контролира и отговаря за цялостната счетоводна дейност
- Отговаря за правилното оформяне на първичните и официални счетоводни документи
- Участва при извършване на ревизии на касовата наличност по обекти и ...
Публикувана на: 28/08/2020
 54
  1
Запазете
Отговорности и задължения:
Организира и разработва необходимата документация – трудови договори, длъжностни характеристики, вътрешни правила за организация, труд и работна заплата, правила за здравословни и безопасни условия на труд и други;
Еже...
Публикувана на: 28/08/2020
 64
  1
Запазете
Описание на позицията:
Обработване на първични счетоводни документи съгласно всички счетоводни стандарти
Осъществяване на контрол върху разчетите с клиенти, доставчици, каси и банки
Поддържане на активна комуникация с другите отдели на дружеств...
Публикувана на: 28/08/2020
 78
  1
Запазете
Отговорности:
Проверява, засича и осчетоводява приходите на всички обекти
Цялостно счетоводство, анализ и проверка на обектите на компанията
Приключване на ДДС сметки и отложен данъчен кредит
Следи за начислението, плащането и подаване на всяк...
Публикувана на: 28/08/2020
 69
  1
Запазете
Главен (единствен) счетоводител


Изисквания:

- Висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”, “Финанси”;
- Опит над 3 години като главен счетоводител или друга ръководна счетоводна длъжност;
- Отлично познаване на Н...
Публикувана на: 19/04/2018
 3119
Запазете