Администриране на персонал (Payroll)

manpower

Администриране на персонал е специализирана услуга, която Manpower предлага за управление на процесите по изплащане на заплати и свързаните с това административни задачи. Тази услуга е създадена, за да освободи компаниите от сложната и често времеемка дейност по обработка на плащания, като осигури точност, спазване на законовите изисквания и висока ефективност. 

Така ви осигуряваме:  

  • Ефективност: Автоматизира и улеснява процеса по изплащане на заплати, допълнителни плащания и задължения към бюджета, намалявайки административната тежест за компанията ползвател. 
  • Точност и надеждност: Гарантира точни и навременни плащания, съобразени с всички законови изисквания. 
  • Гъвкавост: Предоставя персонализирани решения, които могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на всеки бизнес. 
  • Сигурност: Осигурява висока защита на данните и спазване на всички изисквания за конфиденциалност. 
контакт

Други услуги

Services

Кариерно консултиране и аутплейсмънт

Кариерно консултиране и аутплейсмънт са две ключови услуги, които Manpower предлага, за да подпомогне както…
Services

Временна и почасова заетост

Използването на решения за временна и почасова заетост е ефективно решение за компании, които искат да поддържат високо ниво на гъвкавост и…
manpower

HR проучвания и бизнес консултиране

HR проучвания и бизнес консултиране е специализирана услуга, която Manpower предлага, за да помогне на компаниите да разбират по-…
manpower

Привличане на чуждестранни работници и специалисти

Недoстигът на кадри е болезнена тема за бизнеса в България от години. Ние адресираме това предизвикателство като отваряме вратите на…
manpower

Привличане и подбор на хора

Привличането и подбора на служители може да бъде сложен и обременяващ процес за всяка компания. Manpower е тук, за да се справи ефективно и бързо…
manpower

Оценка и развитие на хора, обучения

В Manpower България предлагаме палитра от разнообразни методи за комплексен анализ на екипната динамика, уменията и личностните характеристики на…