Лизинг на персонал, аутсорсинг на услуги и ТРЗ администриране

manpower

Имате ли нужда от гъвкави решения в областта на човешките ресурси?

За да се справят в динамиката на пазара, компаниите се нуждаят от качествен и надежден HR партньор, на когото да могат да доверят своите нужди.

Manpower е пионер в гъвкавите решения като лизинг на персонал и аутсорсинг на услуги. Бързото, качествено и надеждно осигуряване на допълнителен човешки капацитет е нашата сила, независимо дали става дума за сезонен персонал, извършване на инвентаризации, складови дейности, ТРЗ администрация или аутсорсинг на цели проекти в информационните технологии или центрове за изнесени услуги.  

Нашето присъствие на място ви помага да решите своите бизнес предизвикателства, които изискват бърза реакция и отговор.a kandidata, obuka, upravljanje ponudama i kontaktima) ili outsourcing celokupnog procesa regrutacije (RPO).

Други услуги

manpower

Проучвания, консултиране и аутплейсмънт

Често компаниите имат нужда от информация за пазара на труда и/или експертно мнение по въпроси, свързани със служителите и заетостта, така че да…
manpower

Привличане на международни таланти

Недoстигът на кадри е болезнена тема за бизнеса в България от години. Ние адресираме това предизвикателство като отваряме вратите на…
manpower

Подбор на персонал и Ръководни кадри

Търсите най-добрия талант на пазара на труда?Успехът на бизнеса зависи от силата на неговия екип, а най-голямо предимство…