Оценка и развитие на човешки ресурси

manpower

Интересувате ли се как ефективно да управлявате и развивате човешкия си капитал?

Привличането на таланти е само част от управлението за успешен бизнес. В постоянно променящата се работна среда и нарастваща конкуренция между работодатели, развитието и дългосрочното ангажиране на служителите придобива все по-голямо значение за компаниите.

В Manpower България предлагаме палитра от разнообразни методи за комплексен анализ на екипната динамика, уменията и личностните характеристики на служители, прогнозиране на успеха им на дадена позиция и определяне на лидерския им потенциал с международни инструменти и методологии като Harrison Assessment, Great People Inside (GPI) и др. В комбинация с геймифицирани формати за обучение ви предлагаме иновативни възможности за развитие, мотивация и ангажиране на служителите с фокус върху ключови умения като лидерство, преговори, управление на времето, обслужване на клиенти, киберсигурност и други.

Нашите консултанти ще ви помогнат да опознаете екипите си по един нов начин и да правите ефективни стратегически инвестиции в развитието на човешкия капитал и работодателска марка.

Защото мотивираните хора и екипи изграждат успешните компании.

Други услуги

manpower

Проучвания, консултиране и аутплейсмънт

Често компаниите имат нужда от информация за пазара на труда и/или експертно мнение по въпроси, свързани със служителите и заетостта, така че да…
manpower

Привличане на международни таланти

Недoстигът на кадри е болезнена тема за бизнеса в България от години. Ние адресираме това предизвикателство като отваряме вратите на…
manpower

Подбор на персонал и Ръководни кадри

Търсите най-добрия талант на пазара на труда?Успехът на бизнеса зависи от силата на неговия екип, а най-голямо предимство…