Оценка и развитие на хора, обучения

manpower

В Manpower България предлагаме палитра от разнообразни методи за комплексен анализ на екипната динамика, уменията и личностните характеристики на всеки отделен човек, прогнозиране на успеха му на дадена позиция и определяне на лидерския му потенциал чрез световнопризнатии инструменти и методологии като Harrison Assessment, Great People Inside (GPI) и др.  

В комбинация с  различни формати на обучение (симулации, уъркшопи, коучинг, класическо обучение и др.) ви предлагаме иновативни и ефективни възможности за развитие, мотивация и ангажиране на служителите с фокус върху ключови умения като лидерство, преговори, управление на времето, обслужване на клиенти, емоционална интелигентност и други. 

Екипът ни от консултанти е насреща да изготви напълно персонализирани  People Development проекти спрямо нуждите на всяка компания, стъпвайки както на вътрешния ни ресурс от обучители и експерти, така и на широката ни мрежа от външни партньори. 

Защото мотивираните и добре развиващи се екипи са в основата на успешните компании. 

Така ви осигуряваме: 

  • Прецизна оценка на уменията: Детайлно разбиране на текущите компетенции и потенциала на хората и екипите ви. 
  • Персонализирано развитие: Индивидуално насочени планове за обучение и развитие, съобразени с нуждите на компанията и хората в нея. 
  • Подготовка за бъдещето: Развитие на уменията и компетенциите на екипите чрез персонализирани обучителни формати  
  • Мотивация и ангажираност: Повишаване на удовлетвореността и ангажираността на хората чрез възможности за растеж и развитие. 
  • Стратегическо управление на таланти: Дългосрочно планиране и подготовка на работната сила за бъдещи предизвикателства чрез различни програми за развитие на хората. 
контакт

Други услуги

Services

Кариерно консултиране и аутплейсмънт

Кариерно консултиране и аутплейсмънт са две ключови услуги, които Manpower предлага, за да подпомогне както…
Services

Временна и почасова заетост

Използването на решения за временна и почасова заетост е ефективно решение за компании, които искат да поддържат високо ниво на гъвкавост и…
manpower

HR проучвания и бизнес консултиране

HR проучвания и бизнес консултиране е специализирана услуга, която Manpower предлага, за да помогне на компаниите да разбират по-…
manpower

Привличане на чуждестранни работници и специалисти

Недoстигът на кадри е болезнена тема за бизнеса в България от години. Ние адресираме това предизвикателство като отваряме вратите на…
manpower

Привличане и подбор на хора

Привличането и подбора на служители може да бъде сложен и обременяващ процес за всяка компания. Manpower е тук, за да се справи ефективно и бързо…
manpower

Администриране на персонал (Payroll)

Администриране на персонал е специализирана услуга, която Manpower предлага за управление на процесите по изплащане на заплати и свързаните с това…