Глобални правила за поверителност на ManpowerGroup

Дата на влизане в сила: 1 декември 2015 г.

Ние, ManpowerGroup Inc., заедно с нашите дъщерни и свързани дружества, изброени тук, уважаваме Вашата загриженост относно поверителността. Настоящите Глобални правила за поверителност се прилагат за (1) лицата, които кандидатстват за работа при нас, (2) нашите сътрудници, които осигуряваме или на които предоставяме назначение при някой от клиентите ни, или физическите лица, на които предоставяме услуги по преход в кариерното развитие, (3) потребителите на уеб сайтовете и приложенията, изброени тук и (4) представителите на нашите клиенти и доставчици. Настоящите Правила не се прилагат за нашите служители в централния офис и служители, назначени в държави, които са физически лица, наети директно от ManpowerGroup и работещи директно за ManpowerGroup, а не директно с клиент на ManpowerGroup.

Настоящите Правила описват видовете лични данни, които събираме, начина, по който ги използваме, и лицата, с които ги споделяме, както и наличните за физически лица права и опции за избор относно използването на данните им. Описваме и мерките, които предприемаме за защита на поверителността на данните, и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с нашите практики за поверителност и да упражните правата си. Нашите практики за поверителност може да се различават в отделните държави, в които извършваме дейност, с цел отразяване на местните практики и законови изисквания. Можете да прегледате определена информация, специфична за отделните държави, като кликнете тук.

 

Данни, които събираме

Събираме лични данни за Вас по различни начини, като например чрез нашите Сайтове и канали на социални мрежи, чрез събития, по телефон или факс, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици. Може да събираме следните видове лични данни (както е разрешено съгласно местното законодателство):

 • данни за контакт (като например име, пощенски адрес, електронен адрес и телефонен номер);
 • потребителско име и парола, когато се регистрирате на нашите Сайтове;
 • платежна информация (като например номер, валидност, оторизационен номер или код за защита на платежна карта);
 • данни за геоместоположение във връзка с определени функции на нашите Сайтове, като например мобилното приложение за работа на Manpower;
 • данни, която предоставяте за приятели или други лица, с които желаете да се свържем, и
 • други данни, които може да ни предоставяте, като например в проучвания или чрез функцията „Връзка с нас“ на нашите Сайтове.

Освен това, ако сте сътрудник или кандидат за работа и кандидатствате за определена позиция или създавате акаунт за кандидатстване за определена позиция, може да събираме следните видове лични данни (както е разрешено съгласно местното законодателство):

 • информация за предишни длъжности и образование;
 • езикови знания и други свързани с длъжността умения;
 • социалноосигурителен номер, ЕГН или друг национален идентификационен номер;
 • дата на раждане;
 • пол;
 • данни за банкови сметки;
 • националност и състояние на разрешителни за работа;
 • информация за инвалидност и здравословно състояние;
 • резултати от тестове за наркотици и проверки за наличие на криминално досие и други обстоятелства;
 • информация за социални придобивки;
 • данъчна информация;
 • информация, предоставена чрез референции, и
 • информация, включена във Вашата автобиография, информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие, и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа.

Освен това може да събираме информация, която ни предоставяте за други физически лица, като например данни на лице за контакт при спешни случаи.

Данни, събирани чрез автоматични средства

Когато посещавате нашите Сайтове, може да събираме определени данни чрез автоматични средства, като например бисквитки, уеб маяци и регистрационни файлове на уеб сървъри. Данните, които събираме по този начин, включват IP адрес, еднозначен идентификатор на устройството, характеристики на устройството, операционна система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, информация за действия, дати и брой на посещенията на нашите Сайтове и други статистически данни за използване. „Бисквитка“ е файл, който уеб сайтовете изпращат на компютъра на потребителя или на друго свързано с интернет устройство с цел идентифициране на използвания браузър или съхранение на информация или настройки в браузъра. „Уеб маяк“, известен още като интернет етикет, етикет за пиксели или чист GIF свързва уеб страниците с уеб сървърите и бисквитките им и се използва за предаване на информация, събрана чрез бисквитките, обратно на съответния уеб сървър. Чрез тези методи за автоматично събиране може да получим „данни за уеб навигация“ – регистрационен файл на връзките и другото съдържание, върху което кликва определен посетител, докато преглежда даден уеб сайт. Докато потребителят клика върху различни елементи в даден уеб сайт, може да се създаде и съхрани запис на действията. Свързваме определени елементи от данните, които събираме чрез автоматични средства като например информация за Вашия браузър, с друга информация, която получаваме за Вас, за да разберем, например, дали сте отворили имейл, който сме Ви изпратили. Вашият браузър може да Ви предоставя информация за начина на уведомяване, когато получавате определени видове бисквитки, или за начина, по който можете да ограничите или забраните определени видове бисквитки. Имайте предвид, че без бисквитките няма да можете да използвате всички функции на нашите Сайтове. В степента, в която се изисква от приложимото законодателство, ще поискаме Вашето съгласие, преди да събираме лични данни чрез бисквитки или подобни автоматични средства.

Доставчиците на приложения, инструменти, графични елементи и плъгини на трети лица на нашите Сайтове, като например инструменти за споделяне в социални мрежи, също може да събират информация за използването на тези функции от Ваша страна. Информацията се събира директно от доставчиците на функциите и се регулира от собствените им правила или бележки за поверителност. При спазване на приложимото законодателство ManpowerGroup не носи отговорност за практиките относно информацията, прилагани от тези доставчици.

 

Начин на използване на информацията, която събираме

Използваме описаната по-горе информация за извършване на следните дейности (както е разрешено съгласно местното законодателство):

 • предоставяне на решения за осигуряване на служители и свързване на хора с работодатели;
 • създаване и управление на онлайн акаунти;
 • обработка на плащания;
 • управление на отношенията между нашите клиенти и доставчици;
 • изпращане на рекламни материали, известия за свободни позиции и други съобщения;
 • съобщения във връзка с и управление на участието в специални събития, промоции, програми, предложения, анкети, конкурси и пазарни проучвания;
 • предоставяне на отговор на запитвания от физически лица;
 • управление, оценка и подобряване на нашата дейност (включително разработване, разширяване, анализиране и усъвършенстване на нашите услуги, управление на комуникациите ни, анализ на данни и изпълнение на отчетни, одиторски и други вътрешни функции);
 • защита срещу, идентифициране и предотвратяване на измами и други незаконни дейности, искове и други задължения и
 • спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, секторни стандартни и договорни задължения и нашите правила.

Освен горепосочените дейности, ако сте сътрудник или кандидат за работа и кандидатствате за определена позиция или създавате акаунт, за да кандидатствате за определена позиция, както е разрешено съгласно местното законодателство, използваме данните, описани в настоящите Глобални правила за поверителност, за да:

 • Ви предоставяме възможности и предложения за работа;
 • Ви предоставяме ЧР услуги, включително управление на програми за социални придобивки, възнаграждения, резултати и дисциплинарни мерки;
 • Ви предоставяме допълнителни услуги, като например обучения, кариерно консултиране и услуги за кариерно развитие;
 • оценяваме Вашата пригодност като кандидат за работа и съответните Ви квалификации за конкретни позиции и
 • извършваме анализ на данни, като например (i) анализ на нашата база данни от кандидати за работа и сътрудници, (ii) оценка на индивидуалните резултати и възможности, включително оценка на свързаните със съответната работа умения, (iii) идентифициране на липсващи умения, (iv) използване на информация с цел съпоставяне на физическите лица и потенциалните възможности и (v) анализ на канални данни (тенденции относно практиките по подбор и наемане).

Също така може да използваме информацията по други начини, за които предоставяме специално уведомление при или преди събирането.

Освен това използваме данните, събирани чрез бисквитки, уеб маяци, пиксели, регистрационни файлове на уеб сървъри и други автоматични средства, за цели като: (i) персонализиране на използването на нашите Сайтове от страна на потребителите, (ii) предоставяне на съдържание съобразно интересите на нашите потребители и начина на използване на нашите Сайтове от тяхна страна и (iii) управление на нашите Сайтове и други аспекти на дейността ни. В степента, в която се изисква от приложимото законодателство, ще поискаме Вашето съгласие, преди да събираме данни чрез бисквитки или подобни автоматични средства.

Използваме и услуги за анализ на трети лица на нашите Сайтове, като например Google Analytics и Adobe Omniture. Доставчиците, които предоставят и управляват тези услуги, използват технологии като бисквитки, регистрационни файлове на уеб сървъри и уеб маяци, за да ни помогнат да анализираме използването на нашите Сайтове от Ваша страна. Данните, събирани чрез тези средства (включително IP адрес), може да се разкриват на тези доставчици на услуги за анализ и други съответни трети лица, които използват данните за цели като оценка на използването на нашите Сайтове. За да научите повече за тези услуги за анализ и начина, по който можете да се отпишете, посетете следните сайтове и всички сайтове, указани в допълнението, специфично за конкретната държава:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1

 

Реклама, базирана на интереси

На нашите Сайтове може да събираме данни за Вашите онлайн дейности, за да Ви предоставяме реклами на продукти и услуги, базирани на Вашите интереси. За целта може да получаваме данни от уеб сайтове на трети лица, на които се предоставят нашите реклами. Този раздел от нашите Глобални правила за поверителност предоставя подробна информация и разяснения относно начина, по който можете да упражнявате Вашето право на избор.

Може да виждате определени реклами на други уеб сайтове, тъй като използваме рекламни мрежи на трети лица. Чрез тези рекламни мрежи можем да насочваме нашите съобщения към потребителите на база на демографски данни, интереси и контекст. С помощта на рекламните мрежи може да следим Вашите онлайн дейности, като събираме данни чрез автоматични средства, включително чрез използване на бисквитки, регистрационни файлове на уеб сървъри, пиксели и уеб маяци на трети лица. Мрежите използват тези данни, за да Ви показват реклами, които може да са персонализирани съобразно Вашите интереси. Информацията, която може да събират нашите рекламни мрежи от наше име, включва данни за Вашите посещения на уеб сайтове, които предоставят реклами на ManpowerGroup, като например страниците или рекламите, които преглеждате, или дейностите, които извършвате на тези уеб сайтове. Събирането на тези данни се извършва както на нашите Сайтове, така и на уеб сайтовете на трети лица, които са част от тези рекламни мрежи. Този процес ни помага и да следим резултатите от нашите маркетингови дейности. За да разберете как може да се отпишете от рекламата, базирана на интереси в тази рекламна мрежа, отидете на адрес:http://www.aboutads.info/choices/. В степента, в която се изисква от приложимото законодателство, ще поискаме Вашето съгласие, преди да използваме Вашите данни за реклама, базирана на интереси.
 

Нашите Сайтове не отговарят на „заявки за неследене“, изпращани от браузъри.

Данни, които споделяме

Не разкриваме личните данни, които събираме за Вас, освен както е описано в настоящите Глобални правила за поверителност или в отделни уведомления, предоставени във връзка с конкретни дейности. Споделяме лични данни с доставчиците, които предоставят услуги от наше име съгласно инструкциите ни. Не упълномощаваме тези доставчици да използват или разкриват данните, освен както е необходимо за предоставянето на услугите от наше име или в изпълнение на приложимите законови изисквания. Също така може да споделяме Вашите лични данни (i) с нашите дъщерни и свързани дружества, (ii) с клиенти, които може да предлагат подходящи възможности за работа или желаят да предложат работа на наши кандидати за работа, ако сте кандидат за работа и (iii) с други лица, с които е възможно да работим, като например консултанти по предлагане на работа и подизпълнители с цел да Ви намерим работа.

Освен това може да разкриваме данни за Вас, (i) ако сме задължени по силата на закон или съдебна процедура, (ii) на правоприлагащи органи и държавни служители въз основа на законово искане за разкриване и (iii) в случаите, когато смятаме, че това е необходимо с цел предотвратяване на телесна повреда или финансова загуба или във връзка с разследване на предполагаема или действителна измамна или незаконна дейност. Също така си запазваме правото да предаваме лични данни за Вас при продажба или прехвърляне на нашия бизнес или имущество или част от него (включително в случай на преструктуриране, прекратяване и ликвидация).

Данните, събирани чрез плъгини и графични елементи на трети лица на Сайтовете (като например данни относно използването на инструмент за споделяне в социална мрежа), се събират директно от доставчиците на плъгините и графичните елементи. Тези данни се регулират от правилата за поверителност на доставчиците на тези плъгини и графични елементи и ManpowerGroup не носи отговорност за практиките относно информацията на тези доставчици.

Вашите права и опции за избор

Предоставяме Ви определени опции за избор във връзка с личните данни, които събираме за Вас, и начина, по който комуникираме с Вас. За да актуализирате Вашите предпочитания, да изискате  да премахнем Вашите данни от списъка с адреси за периодична комуникация, да упражните Вашите права или да подадете искане, свържете се с нас, както е указано в раздел „Връзка с нас“ от настоящите Глобални правила за поверителност. В степента, разрешена от законодателството на Вашата юрисдикция, можете да изискате достъп до личните данни, които поддържаме за Вас, или да изискате от нас да коригираме, променим, изтрием или блокираме данните, като се свържете с нас, както е указано по-долу. Ако е предвидено в приложимото законодателство, можете да оттеглите всяко съгласие, което сте ни предоставили, или да обжалвате обработването на Вашите лични данни по всяко време на законово основание, след което ще приложим Вашите предпочитания в сила.

За да научите повече за начина на отписване от рекламата, базирана на интереси в рекламните мрежи, отидете на страницата за отписване за потребители: http://www.aboutads.info/choices/.

 

Бележка за жителите на Калифорния

При спазване на определени ограничения жителите на Калифорния могат да изискат от нас да им предоставим (i) списък с определени категории лични данни, които сме разкрили на трети лица за техни цели за директен маркетинг през изминалата календарна година и (ii) самоличността на тези трети лица. За целта жителите на Калифорния могат да се свържат с нас, както е указано в раздел „Връзка с нас“ по-долу.

Предаване на данни

Предаваме личните данни, които събираме за Вас, извън територията на държавата, в която са събрани първоначално, тоест в други държави. Законите за защита на данните на тези държави може да се различават от приложимите в държавата, на чиято територия сте предоставили първоначално данните. При предаването на Вашите данни в други държави ще защитим тези данни, както е описано в настоящите Глобални правила за поверителност.

Ако се намирате на територията на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария, ще спазваме приложимите законови изисквания за осигуряване на подходящата защита при предаването на лични данни на получатели в държави извън територията на ЕИЗ и Швейцария.

Начин на защита на личните данни

Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Връзки към сайтове, приложения и услуги на трети лица

За Ваше удобство и осведоменост нашите Сайтове може да предоставят връзки към сайтове, приложения и услуги на трети лица, които може да се управляват от дружества, които не са свързани лица на ManpowerGroup. Тези дружества може да имат собствени правила за поверителност, които препоръчваме да прегледате. Не носим отговорност за практиките за поверителност на сайтове, приложения и услуги, различни от предоставяните от ManpowerGroup.

 

Актуализация на Глобалните правила за поверителност

Настоящите Глобални правила за поверителност (включително всички допълнения) може да се актуализират периодично с цел отразяване на промени в нашите практики относно личните данни. За съществени промени ще Ви уведомяваме с открояваща се бележка на нашите Сайтове, която указва датата на последната актуализация в началото на Правилата.

Връзка с нас