АГРОНОМ

Агрикултура

Добрич
Постоянна заетост високо ниво" на място
Менпауър България търси за свой клиент, утвърдена компания в сферата на агробизнеса, професионалист, който да заеме позиция АГРОНОМ 

 Компанията работи с най-нови и модерни технологии, които да улеснят вземането на важните решения.

                                              АГРОНОМ

Основни функции и задължения:
 • Планиране, провеждане на консултации и извършване на анализи на процеси, свързани със селскостопанската продукция.
 • Управление етапите на засаждане и отглеждане на растенията, като се следи техните реакции на различните почвени и климатични условия.
 • Координиране процесите по предписаните мерки с отговорниците по процеси и следене за навременното и качествено изпълнение.
 • Анализиране информацията, събрана от полето и изготвяне на предложения за подобрение на селскостопанските практики, включително техники за обработка, растителна защита и торене.
 • Извършване на мониторинг за качественото изпълнение на всички дейности, извършвани на полето.
 • Познаване и следене развитието на селскостопанските технологии и изготвя предложения за тяхното имплементиране в компанията.
Основни изисквания:
 • Висше образование в сферата на агрономството;
 • Професионален опит на подобна позиция, свързана с отглеждането на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед;
 • Опит с работа с модерни технологии, разчитане и анализиране на получената информация;
 • Инициативност, организираност и самостоятелност при вземане на решения     
Компанията предлага:
 • Изключително добро възнаграждение на постоянен трудов договор;
 • Самостоятелно ползване на служебен автомобил;
 • Работа в екип от професионалисти в областта.
 Ако сте припознали тази възможност и искате да работите в реномирана компания с утвърдени стандарти, това е Вашето място! Ще се радваме да ни изпратите вашата кандидатура!

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати..

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в сферата на човешките ресурси.
Моля, влезте или регистрирайте се, за да кандидатствате за тази работа.
 АГРОНОМ
Моля, влезте или регистрирайте се, за да кандидатствате за тази работа.