Student Study

Кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2024

Back

За четвърта поредна година проведохме проучване, посветено на кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2024, в партньорство с Тук-Там, Mentor the Young, Нов български университет и AIBEST. В рамките на месец май анкетирахме 377 ученици, студенти и работещи, на възраст между 16 и 26 години, давайки им възможност да споделят своите мнения, очаквания и нагласи по темата. Целта на проучването е да предостави полезни съвети и насоки за подобряване на отношенията между работодателите и младите таланти на пазара на труда. Получените данни ще помогнат на работодателите да привлекат и задържат най-обещаващите млади специалисти, адаптирайки се към очакванията и нуждите им.

Общ профил на участниците

Данните от анализа на кариерните очаквания на младите таланти през 2024 г. изтъква значителния интерес към професионално развитие сред хората на възраст между 23 и 26 години. Тази динамична възрастова група демонстрира изключителна професионална ангажираност, което отразява техния стремеж към ранно утвърждаване на пазара на труда. От образователна перспектива, значителен процент от анкетираните, 44.1%, продължават своето образование в редовни курсове, докато 36.4% вече са със завършено образование, предимно магистратура или бакалавърска степен.

Фактори при избора на работодател 

Двата основни аспекта, които се открояват като най-важни при избора на подходящ работодател са високите възнаграждения и позитивната работна среда. Тези фактори са от съществено значение за всички възрастови групи, които са включени в анализа.

Сред по-младите участници в проучването - възрастовите групи между 16-18 и 19-22 години, доминиращо е изразено желанието за гъвкаво работно време. То резонира с нуждата на тези таланти от баланс между работа и личен живот, както и стремежа към по-голяма автономия в управлението на своето време.

От друга страна, групата на 23 до 26-годишните акцентира на възможностите за дистанционна работа. Това предпочитание отразява тенденцията към по-голяма гъвкавост и интегриране на съвременните технологии в ежедневието, което позволява професионално израстване без географски ограничения.

Наблюденията ни подсказват, че талантите търсят не само конкурентно възнаграждение, но и модерна работна среда, която подкрепя желанието им за личностно и професионално развитие в динамична обстановка.

Качества, които младите търсят в своите бъдещи ментори и ръководители 

Резултатите от проучването показват, че директната комуникация е от критично значение за повечето възрастови групи, участващи в анкетата (19-26 годишните).

Директната комуникация е идентифицирана като ключов фактор, защото именно тя спомага за ясното разбиране на очакванията и обратната връзка, което е съществено за ефективното професионално развитие и подобряване на работната ефективност. Важността на това качество пресича възрастовите бариери и показва универсалното значение на откритата и честна комуникация в професионалната среда.

Сред качествата, които не са от голямо значение, са наличието на богат професионален опит, силни стратегически умения и отлични организационни способности. Резултатите от проучването подчертават идеята, че твърдите умения не са от ключово значение за младите професионалисти при избора на ръководител.

Това наблюдение сочи към предпочитанията на младото поколение за по-динамичен и адаптивен стил на управление, където междуличностните умения и способността да се вдъхновява и мотивира са по-важни от формалната квалификация или дългогодишния опит. Така младите таланти търсят ръководители, които могат да подкрепят тяхното развитие в по-неформална и гъвкава среда, отколкото строга корпоративна структура.

Основни заключения

Aдекватните възнаграждения са един от основните фактори за задържане и привличане на таланти във възрастовия диапазон от 16 до 26 години. Въпреки това, за младите професионалисти е изключително важна и работната среда, както и предоставените възможности за професионално развитие. Тези аспекти са критични при избора на работодател и играят ключова роля в дългосрочното ангажиране и удовлетворение от работата. Създаването на стимулираща и подкрепяща среда, където те могат да растат и се развиват, е съществено за изграждането на лоялност и постигането на взаимно ползотворни отношения между служителите и организациите.

Пълните резултати от проучването може да намерите ТУК.

Други новини

SATR H2

Увеличение на заплатите и стабилност на бизнеса в България през втората половина на 2024 година

В проучването, което проведохме съвместно с Assert International България, през юни и юли 2024 година, се разкриват ключови тенденции в заплатите,…
SATR H2

„Заплати, допълнителни придобивки и стимули - тенденции“ Н2 2024

Заедно с партньорите ни от Assert International България стартирахме регулярното си проучване „Заплати, допълнителни придобивки и стимули - тенденции…
Student Study

Student Study 2024: Кариерните очаквания на младите таланти

Имаме удоволствието да обявим стартирането на нашето ежегодно проучване за 2024 година. Целта на проучването е да се запознаем с нагласите и нуждите…