Advices for candidates

Дигиталните навици на Gen Z и как те носят професионални предимства

Back

Месец Юни посвещаваме на новите поколения на работното място и за целта поканихме Ралица Динева, Recruitment Consultant от екипа ни, като техен представител да сподели повече за Дигиталните навици на Gen Z и как те носят професионални предимства. 

Как поколението Z управлява личния си бранд онлайн и как това влияе върху техните професионални възможности?

Ралица: Поколението Z, включително и аз, като част от него, израснахме в света на социалните мрежи и дигитализацията. За нас личният бранд е като виртуален автограф. Използваме платформи като Instagram, TikTok и LinkedIn не само за да качваме снимки на домашните си любимци, но и за да изграждаме нашата онлайн репутация. Знаем, че е много вероятно работодателите да разглеждат нашите профили, и е хубаво да им покажем най-доброто от себе си.

Личният бранд може да отвори много врати. Представете си инфлуенсъри, които превръщат своите профили в бизнеси за стотици хиляди, или хора, които намират мечтаната работа чрез своя LinkedIn профил. Но, както всяка суперсила, и тази идва с отговорности. 

Затова, ако сте като мен и искате да изградите силен личен бранд, ето няколко съвета: 

  • Поставете си ясни цели
  • Създавайте съдържание, което е интересно и полезно
  • Винаги бъдете професионални в онлайн комуникацията си. 

Бъдещето е дигитално, а личният ни бранд е ключът към професионалния успех. 

Лично аз смятам LinkedIn за най-добрата платформа за професионални възможности. Това е мястото, където можем да се свържем с професионалисти от цял свят, да следим последните тенденции в нашата индустрия и да представим уменията и опита си пред потенциални работодатели. LinkedIn не е само за търсене на работа, но и за изграждане на дългосрочни професионални връзки.

Затова моят съвет е да използвате LinkedIn ефективно: Започнете с подробен и добре подреден профил. Включете професионална снимка, подробно резюме и всички релевантни умения и опит. Публикувайте редовно съдържание, което демонстрира вашите познания и интереси в определена област. Участвайте в групи и дискусии, свързани с вашата индустрия, за да изградите мрежа от контакти. И най-важното – бъдете активни и ангажирани. 

Споделям с вас и един мой любим трик: Открийте профил на човек във вашата сфера, който много ви допада и следете активността и информацията, която е добавил в профила си. Така ще можете да се насочите още по-бързо и лесно как да направите и своя профил привлекателен за бъдещи работодатели и контакти.

Така че, нека се възползваме от всички възможности, които LinkedIn ни предлага, и да изградим успешни кариери с помощта на нашия личен бранд.

Как дигиталните навици на поколението Z им помагат да бъдат по-гъвкави и адаптивни в бързо променящата се работна среда?

Ралица: Gen Z сме родени и израснали в дигиталната ера, което предразполага голяма гъвкавост и адаптация в променящата се работна среда. А както знаем дигиталните навици не са само отражение на ежедневието, но и инструмент за професионално развитие и успехи.

Дигиталната свързаност и достъпът до информация позволяват на Gen Z да бъде информирано и добре подготвено поколение чрез използването на интернет за обучения, развиване на нови умения и следене на тенденции в своите области на интерес. Онлайн курсове, уебинари и видеа в YouTube са само част от ресурсите, които се използват за самообразование и професионално и личностно усъвършенстване. 

Социалните мрежи и онлайн комуникацията играят ключова роля в свързаността ни като личности от различни среди, именно чрез всички дигитални платформи. Тази свързаност ни помага в работата в екипи и обменът на идеи в дигитална среда. Тази способност за изграждане на глобални мрежи и участие във виртуални среди са изключително ценни в съвременната работна среда, където възможностите за дистанционната работа и глобалните проекти са все по-разпространени.

Какви са твоите съвети относно използването на изкуствен интелект, за да сме успешни по време на интервю?

Ралица: Мой любим трик, който предлагам на свои познати, притесняващи се от процеса на интервю с бъдещ работодател, е да използват изкуствен интелект за своята подготовка и да увеличат шансовете си да се представят успешно и да получат целената работа.

А какво по-добро от това да го имаме напълно безплатно и да го използваме от телефоните си. Именно – функцията на ChatGPT за разговор с него. Можете да настроите ChatGPT да ви задава въпроси като на интервю и да отговаряте на тях. След това то може да анализира вашите отговори и да ви даде обратна връзка. Това е ефективен начин да се упражните и да получите ценни съвети за подобрение.

Подобно упражнение може да ви помогне да подобрите формулировките, да направите отговорите си по-кратки и ясни или да добавите допълнителни детайли. Също така, ако знаете, че за дадена позиция често задават специфични въпроси, можете да ги споделите с ChatGPT и да получите съвети как най-добре да отговорите. Например, въпроси за технически умения, управление на проекти или решаване на конфликти.

Използвайте го за симулация на стресови ситуации: Можете да настроите ChatGPT да ви задава въпроси в бърза последователност или да симулира по-стресови ситуации, за да се научите да отговаряте под напрежение. Това може да ви помогне да останете спокойни и събрани по време на реалното интервю. 

ChatGPT може да ви помогне да идентифицирате вашите силни и слаби страни и да предложи начини за представянето им по положителен начин. Например, ако сте работили в динамична среда, ChatGPT може да ви помогне да подчертаете вашата способност да се адаптирате бързо. Много интервюта включват и поведенчески въпроси, които изискват от вас да разкажете как сте се справили в определени ситуации. Ботът може да ви задава такива въпроси и да ви помогне да формулирате своите отговори по начин, който показва вашите компетенции и опит.

Какви са очакванията на работодателите спрямо дигиталните умения на поколението Z?

Ралица: Забелязвам, че работодателите имат високи очаквания към дигиталните умения на Gen Z, особено предвид техния опит с технологиите от ранна възраст. Компаниите очакват младите кадри да бъдат добре запознати с най-новите технологични инструменти и платформи и да могат бързо да се адаптират към нови системи и софтуери.

Едно от основните очаквания е, че Gen Z ще внесе иновативни идеи и свежи перспективи в работния процес. Техните умения за работа с данни, използване на социални мрежи за маркетинг, както и способността им да анализират и прилагат нови технологии като изкуствен интелект и автоматизация, са изключително ценни за работодателите.

Работодателите също така очакват, че поколението ще бъде проактивно в самообучението и професионалното развитие. Онлайн курсове, сертификати и участие в уебинари и конференции са само някои от начините, по които младите професионалисти могат да демонстрират своята ангажираност към непрекъснатото усъвършенстване, както споменах и по-горе.

В заключение, работодателите очакват от поколението Z не само високо ниво на технологични умения, но и способността да прилагат тези умения в иновативни и ефективни решения за бизнес предизвикателствата. 

Ралица Динева

Друг блог

In our focus

Да разберем поколението Z и да се подготвим за поколението Alpha

В съвременния свят на многообразие и технологични промени, поколението Z вече променя стандартната работна среда, доколкото поколението Alpha тепърва…
We asked the experts

Предефиниране на лидерството: Какво очакват по-младите поколения от своите лидери?

Как по-младите поколения преосмислят идеята за лидерство, преплитайки своите уникални нужди и очаквания с традиционните управленски подходи е все по-…
In our focus June

Доброто кандидатско преживяване: Тайната съставка за бизнес успех

Кандидатското преживяване е елемент от процеса по подбор, за който все повече се говори. Но какво разбираме под добро преживяване, как го осигуряваме…