SATR H2

„Заплати, допълнителни придобивки и стимули - тенденции“ Н2 2024

Back

Заедно с партньорите ни от Assert International България стартирахме регулярното си проучване „Заплати, допълнителни придобивки и стимули - тенденции“ за втората половина на 2024 година. То се провежда за 5 поредна година в два етапа - първият е през месеците декември и януари, а вторият обхваща месеците юни и юли.  

С участието си в проучването за H2 2024 година ще допринесете за проследяване на промените, настъпили през първата половина на 2024 г., и за очертаване нагласите на работодателите относно предстоящите индексации. Въпросите в проучването са свързани с факторите, които са оказали влияние и ще окажат влияние върху възнагражденията, придобивките и допълнителните стимули.

Попълването на анкетата отнема между 7 до 10 минути, а резултатите ще бъдат представени през месец юли чрез всичките комуникационни канали на Manpower & Assert.  

Включете се в нашето проучване тук: https://survey.zohopublic.eu/zs/OLDX4j?lang=bg  

Други новини

SATR H2

Увеличение на заплатите и стабилност на бизнеса в България през втората половина на 2024 година

В проучването, което проведохме съвместно с Assert International България, през юни и юли 2024 година, се разкриват ключови тенденции в заплатите,…
Student Study

Кариерните очаквания на младите таланти - Student Study 2024

За четвърта поредна година проведохме съвместно проучване с Assert International Bulgaria, посветено на кариерните очаквания на младите таланти -…
Student Study

Student Study 2024: Кариерните очаквания на младите таланти

Имаме удоволствието да обявим стартирането на нашето ежегодно проучване за 2024 година. Целта на проучването е да се запознаем с нагласите и нуждите…