In our focus cover June

Доброто кандидатско преживяване: Тайната съставка за бизнес успех

Back

Кандидатското преживяване е елемент от процеса по подбор, за който все повече се говори. Но какво разбираме под добро преживяване, как го осигуряваме и защо то е важно не само от гледната точка на работодателската марка, а и за бизнес резултатите на всяка компания, поканихме да сподели Десислава Василева, Head of Marketing and Communication от екипа ни.  

Какво в същността си представлява кандидатското преживяване? 

Десислава: Преживяването на кандидатите обхваща начина, по който търсещите работа възприемат и реагират на процеса на наемане в дадена организация - от първоначалното търсене, през процеса на кандидатстване и интервютата до изпращане, приемане или отхвърляне на получената оферта до завършване на онбординг периода в компанията. Това обхваща всяка точка на контакт с компанията, включително взаимодействието със софтуера за набиране на персонал, комуникацията с рекрутърите и прозрачността на процеса на кандидатстване.   

Как кандидатът се чувства в цялостния процес влияе значително на работодателската марка, но влияе и на процента приети оферти, дългосрочното ангажиране на нови членове на екипа, както и формира първото впечатление какъв работен модел и морал, който може да се очаква в дадена организация.  

Отворихме темата за ползите, които доброто кандидатско преживяване носи за бизнеса - кои могат да бъдат откроени като  трите основни? 

Десислава: Определено повишеният процент на приети оферти е един от най-големите плюсове, които бизнесът отчита при оптимизирано кандидатско преживяване. Това е особено важно в отраслите, изправени пред недостиг на таланти, където кандидатите може да имат няколко предложения едновременно. А по-високият процент на приети предложение също така намалява необходимостта от повторни усилия и разходи за подбор за същата позиция. 

Подобряването на кандидатското изживяване също така може да намали и разходите за набиране на хора в дългосрочен план. По-гладкият и бърз процес помага за по-бързото запълване на позициите. Това от своя страна намалява разходите, свързани с продължителни свободни работни места, като например загубена производителност и повишено работно натоварване на други хора в екипа.   

Кандидатите, които се ангажират с компанията чрез добре разработен процес по привличане и подбор, се чувстват по-свързани и ангажирани с организацията, ако бъдат наети. Тази ранна ангажираност е от решаващо значение за създаване на условия за дългосрочно задържане и удовлетвореност на екипите.  

Кои са добрите практики, които могат да бъдат приложени, за да бъде подобрено кандидатското преживяване? 

Десислава: Първо и най-важно е процесът по кандидатстване да бъде възможно най-улеснен - тоест лесен, ясен и кратък. Твърде многото сложни стъпки могат да откажат потенциални кандидати още в началото. 

Когато вече сме получили доверието на кандидата и той е изпратил своята кандидатура е изключително важно да акцентираме върху ефективна комуникация - редовното актуализиране на информацията за статуса на кандидатурата и навременната и качествена обратна връзка след интервютата са от съществено значение. По този начин кандидатите се чувстват информирани и обгрижени, независимо от резултата.  

Част от ефективната комуникация включва и предоставянето на кандидатите на възможности да дадат обратна връзка. Така освен че можем да получим ценни идеи за подобряване на процесите, също показваме, че компанията е фокусирана върху надграждане и развитие на начините си на опериране.  

А в дигиталната ни реалност, използването на технологии може да подобри ефективността и да създаде по-гладко преживяване за кандидатите. Например автоматизираните системи за планиране на интервюта и изкуственият интелект за първоначална проверка на определени умения, като езикови познания например, могат да помогнат за по-ефективно управление на времето на кандидатите и за предлагането на повече гъвкавост.  

Прилагането на тези и други добри практики не само влияе положително на работодателската марка, но и подобрява HR метрики като Time-to-Hire и  разходите за назначение. А организациите, които приоритизират доброто кандидатско преживяване, се позиционират като предпочитани работодатели на конкурентния пазар на таланти, привличайки най-добрите кандидати, които от своя страна са магическата съставка за успеха на всеки бизнес. 

Десислава Василева

Друг блог

In our focus

Да разберем поколението Z и да се подготвим за поколението Alpha

В съвременния свят на многообразие и технологични промени, поколението Z вече променя стандартната работна среда, доколкото поколението Alpha тепърва…
We asked the experts

Предефиниране на лидерството: Какво очакват по-младите поколения от своите лидери?

Как по-младите поколения преосмислят идеята за лидерство, преплитайки своите уникални нужди и очаквания с традиционните управленски подходи е все по-…
Advices for candidates

Дигиталните навици на Gen Z и как те носят професионални предимства

Месец Юни посвещаваме на новите поколения на работното място и за целта поканихме Ралица Динева, Recruitment Consultant от екипа ни, като техен…