We asked the experts

Предефиниране на лидерството: Какво очакват по-младите поколения от своите лидери?

Back

Как по-младите поколения преосмислят идеята за лидерство, преплитайки своите уникални нужди и очаквания с традиционните управленски подходи е все по-често разглеждан въпрос. В епоха, в която младежката култура диктува нови стандарти за работна среда, разнообразие и инклузивност, ръководителите са поставени пред изпитание да се адаптират и отговорят на нарастващата нужда от менторство, откритост и взаимно уважение. Повече по темата ни сподели Милена Куманова, HR Business Partner South East market в Nestle, която поканихме в рубриката ни „Попитахме Експертите“. 

 

1.По-младите колеги през нашия поглед 

Изключително вълнуваща е сегашната ситуация на пазара на труда, в която 4 различни поколения активно взаимодействат помежду си. Все по-голяма част от тях са млади хора, които относително скоро или съвсем скоро са се присъединили към работната сила. Те идват с нов мироглед, нов начин на работа и нови очаквания от работодателите. 

Определяни като digital native, младите поколения имат засилен интерес към новите технологии, адаптират се лесно към новостите, имат разностранни интереси и търсят разнообразие в работния си ден. Включването им в различни проекти дава възможност да се отговори на тези им очаквания. 

За младите поколения корпоративната култура трябва да отразява многообразието, справедливостта и приобщаването. За тях е важно да могат да изразят себе си свободно и да знаят, че ще бъдат приети такива, каквито са, и се чувстват приобщени в компанията. 

Важни за тях са социалните теми, свързани с проблемите на обществото. На преден план все повече излиза темата за психичното здраве. Всички програми, насочени към баланс между работа и личен живот, уелнес и подкрепа на психичното здраве, са високо ценени от младите колеги. Най-добре се ангажират с бизнеси, които вярват в устойчиви, социално отговорни практики – опазване на околната среда, дейности, свързани с рециклиране, залесяване и др.

 

2. Какви са очакванията им за лидерство?

Менторството се формира като един от предпочитаните стилове лидерство от младите таланти. Очакванията към ментора са да бъде ангажиран, да се интересува от мненията и предложенията на екипа. По-младите колеги оценяват ясна и директна комуникация, емпатия, възможността да изразят себе си свободно, да задават въпроси и да получат отговори, които са разбираеми и отговарят на техните нужди. За тях е важно да им се предостави възможност да се приспособят към корпоративната и мултикултурна среда със собствено темпо, да усещат уважението на останалите колеги, да получават подкрепа от ментора и колегите през периода на интеграция в работната среда. 

Въпреки че не свързват лесно професията с личната си идентичност, те искат да водят открити разговори с ръководството и колегите си относно личните си ценности. Повечето колеги предпочитат видео разговори, срещи 1:1 и социални дейности, които изграждат по-силни междуличностни отношения. 

Все по-актуална е и темата за така наречения reverse mentoring (обратно менторство), в която младите колеги влизат в ролята на ментори по теми, които силно ги вълнуват и в които имат изградена експертиза, която може да липсва в колегите с повече опит. В повечето случаи тези менторски отношения са неформални. 

 

3. Какво прави Нестле за младите таланти?

Когато правят избор на работодател, сред ТОП 5 важни фактора за младите хора се нареждат придобиване на знания и умения и гъвкав модел на работа. 

Нестле се адаптира към реалността на дистанционнaтa работа и разширява 

възможностите  за работа от разстояние за служителите чрез въвеждане на „Хибриден“ модел на работа, който съчетава гъвкавостта на работата от разстояние и предимството за съвместна и иновативна работа присъствено от офиса, социализация/нетуъркинг, изграждане на екипен дух и поддържане на корпоративна култура. Въвеждането на новия модел улеснява балансирането на лични и професионални ангажименти, помага да откликнем и на нуждите на по-младото поколение за по-голяма гъвкавост, привличайки и задържайки ги в компанията.

 

По отношение на другия елемент – придобиване на знания и умения:

В Нестле вярваме, че общностите не биха могли да просперират, ако не предлагат бъдеще за младите поколения. Целта на „Нестле се нуждае от младите”  и на другите програми на компанията е да осигурим устойчивост на нашите усилия, насочени към бъдещите поколения.

„Нестле се нуждае от младите“ e първата цялостна глобална инициатива за младежка заетост, която стимулира, укрепва и развива работоспособността на младите. Тя е един от механизмите, който свързва бизнеса и образованието.

От стартирането на „Нестле се нуждае от младите“ в България, от 2014 г. досега, над 11 000 млади хора са подкрепени в техния професионален път чрез повече от 600 стажантски програми и практики. 

От години нашата компания се застъпва за навременно и качествено образование и инвестира в концепцията за учене през целия живот. Доказателство за това е, че 20% от служителите ни са под 35 години и половината от тях са в компанията между 3 и 15 години. 

За четвърта поредна година Нестле Югоизточен пазар, част от който е и Нестле България, през месец Юли ще проведе лятната си стажантска програма „Nestlé Summer’s Cool”, насочена към дипломирани студенти, студенти в магистърски програми и тези, които скоро са завършили обучението си. По време на едномесечната онлайн стажантска програма, в която освен допълнителен доход, участниците имат възможност да придобият опит, знания и практически умения в областта на съвременния бизнес. 

Тази година 85 студента от пет държави в региона (България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Украйна) ще имат възможност да получат знания от реалния бизнес свят, а от България ще имаме 15 участника. Опитът ни от тази програма доказва, че по-младите поколения са в състояние да отговорят на бизнес предизвикателствата, че те са лидерите и новаторите на бъдещето. Необходимо е да инвестираме в тяхното образование, да ги подготвим за предизвикателствата в работата и да насочим креативността, продуктивността и мотивацията им по най-добрия начин. 

С подкрепата на над 40 експерта от Нестле, стажантите се обучават и взимат участие в разработване на казуси и лекции по ключови въпроси на съвременния бизнес свят, включително маркетинг, продажби, финанси, връзки с обществеността, логистика, предлагане и търсене. С цел обмяна на опит, развитие на социална и емоционална интелигентност, критично мислене, лидерски качества и комуникационни умения, участниците в програмата „Nestle Summer’s Cool“  си сътрудничат в международна среда и преминават през уникално мултикултурно бизнес преживяване.

 

Все повече младите поколения навлизат на пазара на труда и тяхната роля ще бъде все по-осезаема през следващите няколко години. Адаптирането на и към техните очаквания ще бъде основна задача на работодателите и преките им ръководители. Именно за това е важно да се запитаме, какво е важно за тях, какво ги мотивира и задържа, как да управляваме техните очаквания и как да им помогнем да изградят своята кариера.

Милена Куманова

Друг блог

In our focus

Да разберем поколението Z и да се подготвим за поколението Alpha

В съвременния свят на многообразие и технологични промени, поколението Z вече променя стандартната работна среда, доколкото поколението Alpha тепърва…
Advices for candidates

Дигиталните навици на Gen Z и как те носят професионални предимства

Месец Юни посвещаваме на новите поколения на работното място и за целта поканихме Ралица Динева, Recruitment Consultant от екипа ни, като техен…
In our focus June

Доброто кандидатско преживяване: Тайната съставка за бизнес успех

Кандидатското преживяване е елемент от процеса по подбор, за който все повече се говори. Но какво разбираме под добро преживяване, как го осигуряваме…